NRK Meny
Normal

Advarer mot å tenke kortsiktig i nord

Oljedirektøren ønsker nye løsninger på norsk sokkel. Sparetiltak i nedgangstider må ikke gå ut over viljen til å satse på nye felt – ei heller i nord.

Statoils anlegg på Melkøya

DEBATT: Barentshavet er det område på norsk sokkel det er mest debatt om nå konstaterer oljedirektør Bente Nyland. Bildet viser Melkøya som utvinner Snøhvit-feltet, som er det eneste feltet i Barentshavet som er under produksjon.

Foto: Allan Klo / NRK

I dag presenterte Oljedirektør Bente Nyland regnskapet for norsk sokkel for 2014 og prognosene for framtiden.

I en tid hvor oljeprisene er lave og kostnadene høye, mener oljedirektøren at selskapene må huske at dette er en langsiktig bransje.

Barentshavet er det havområdet oljedirektøren mener det er mest debatt om nå.

– Barentshavet har store muligheter. Samtidig er det utfordringer som må løses. Det er lange avstander som gjør at logistikk og beredskap må samkjøres for å få ned kostnadene, sier hun.

Bente Nyland

SAMARBEID: Oljedirektør Bente Nyland mener at man må finne felles løsninger i nord for å kunne utvinne i Barentshavet. Ingen selskap kan ta kostnadene alene om å utbygge et enkelt felt.

Foto: Eirik Gjesdal

Maner til samarbeid

Nyland mener samarbeid blir nødvendig når det er snakk om utbygging.

– Derfor er det viktig å finne samordnede løsninger der funn er gjort. I et område som Barentshavet med lite infrastruktur er det viktig med fleksible og robuste utbyggingsløsninger, sier hun.

Ilandføringsterminal i Nordkapp

PÅ VENT: Slik så Statoil for seg ilandføringsterminal på Veidnes i Nordkapp. Den beslutningen er nå utsatt.

Advarer mot kortsiktig tenkning

Johan Castberg er det neste området som forventes utbygd i Barentshavet. Men dette har Statoil, som operatør, anbefalt å utsette investeringsbeslutningen for.

I går kom også meldingen om at selskapene Statoil og Lundin har konkludert med at det trolig er for lite olje til at en felles løsning kan bli lønnsom til havs.

Det er i år 50 år siden den første konsesjonsrunden ble lyst ut på norsk sokkel. Og mantraet til oljedirektøren var nettopp dette – at oljeindustrien må huske på at de er en langsiktig bransje.

– I en tid med lav oljepris, høye kostnadsnivå og kapitalbegrensninger, så er det en risiko at selskapene ønsker å minimere risikoen og tar valg som synes best på kort og mellomlang sikt. Vi er opptatt av de fortsatt tenker langsiktig og velger løsninger som bidrar til framtidig verdiskapning på norsk sokkel, sa Nyland.

Is i magen

Samfunnsøkonom Jørund Greibrokk sier til NRK at folk i nord må ha is i magen.

– Det er en ekstrem prisnedgang på petroleumsprodukter, men de siste tre årene har dett vært på et ekstremt høyt nivå. Så nå er vi nok tilbake igjen, som forventet. Når prisene justerer seg tilbake, så justerer også investeringene seg, sier han.

Greibrokk forklarer at Statoil har mange prosjekter og ønsker å gjennomføre dem som er mest lønnsomme – det er deres jobb.

– Når prisen går fra 130 dollar fatet til 50 dollar fatet, så legger man til side de marginale prosjektene, og noen av prosjektene i Barentshavet er mer marginale enn andre på denne jordkloden, sier han.

Oljerigg

PRIS: Når prosjektene i Barentshavet blir realisert er avhengig av kostnadsnivået og oljeprisen.

Foto: Erik Thorberg / Scanpix