NRK Meny
Normal

«Oppdrag Nansen» har en overraskende læringseffekt

Barna i målgruppen for «Oppdrag Nansen» synes det kuleste med serien er at de lærer noe. Det gleder og overrasker både medievitenskapsstudenter og prosjektlederen for serien.

Oppdrag Nansen i Paris

Johanne Jerijærvi, Johannes Breivik, Erika Gjelsvik og Elias Damli utenfor konferansesenteret Le Bourget hvor klimatoppmøtet i Paris fant sted.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Det er bra at vi barn får vite om klimaforandringene, slik at vi kan bidra og gjøre en forskjell, sier fjerdeklassingen Emre Zoza ved Gyllenborg skole.

Klassen hans har sett alle episodene av «Oppdrag Nansen» i matpausen, og barna liker det.

– Vi har lært masse om klimaet og hvordan det er på Nordpolen, forteller klassevenninnen Elea Bones.

Emre og Elea

Emre Zoza og Elea Bones har lært en del av «Oppdrag Nansen».

Foto: Petter Strøm / NRK

Imponerte mediestudenter

Et av målene med TV-serien «Oppdrag Nansen» var å lære seerne litt om klimaforandringene, og hvordan de påvirker miljøet. Bachelorstudentene i medievitenskap på UiT–Norges arktiske universitet, Renate Kristin Larsen og Anna Stina Johansen ser i sin bacheloroppgave på læringseffekten serien har.

– Vi er veldig imponerte over hva barna kan om klimaet. Og det store flertallet sier at de synes det beste med serien er at de kan lære noe, sier Johansen.

Mediestudentene har gjennomført spørreundersøkelser blant barn i målgruppa for serien på flere skoler i Tromsø. I tillegg har de gjennomført dybdeintervjuer med et utvalg elever.

– I tillegg til at barna vi har pratet med liker at ungene i serien forsker på klimaet, viser det seg også at de setter pris på at serien handler om barn som går til Nordpolen. De forteller at hver gang de voksne i serien sier noe, føles det som at informasjonen blir presset på dem, sier Renate Kristin Larsen.

Medievitere

Renate Kristin Larsen (til venstre) og Anna Stina Johansen studerer læringseffekten av «Oppdrag Nansen» i sin bacheloroppgave i medievitenskap ved UiT–Norges arktiske universitet.

Foto: Petter Strøm / NRK

– De voksne er ikke flinke nok

Oppdrag Nansen

Håvard Gulldahl.

Foto: Håvard Gulldahl / NRK

Prosjektleder for Oppdrag Nansen, Håvard Gulldahl, er godt fornøyd med tilbakemeldingen han har fått på programmet.

– Vi har jobbet masse for å finne de riktige tingene vi ville formidle med serien. Det er alltid spennende å se hvordan en serie treffer, og tilbakemeldingene vi har fått så langt gleder oss veldig, sier han.

– I starten pratet vi om hva som ville være suksesskriterier for «Oppdrag Nansen». På en av lappene står det at vi har gjort noe riktig dersom barn vil bli polarforskere. Det virker som at vi har kommet et stykke på vei.

Lærer for elevene ved Gyllenborg skole, Bodil Falck, sier at hennes elever har fått ny kunnskap fra serien.

– Hva ungene hadde lært kom veldig godt frem da vi dramatiserte det som skjer på Nordpolen, spesielt det de har lært om isbjørnen og hva som skjer med den, og hva som skjer med isen, sier hun.

Emre Zoza og Elea Bones har begge blitt ekstra opptatt av å ta vare på klimaet, og kildesorterer, og prøver å forurense minst mulig.

– Jeg synes ikke de voksne er flinke nok til å ta vare på miljøet. De er litt flinke, men ikke alltid. Alle bruker jo bil og forurenser hele tiden, sier Emre Zoza.

Norsk reality. Erika (14), Elias (14), Johanne (14) og Johannes (13) har gjennomført en historisk ekspedisjon i Arktis. På veien har de møtt mange internasjonale klimaforskere. Nå må de overbevise politikerne på klimatoppmøtet i Paris om å sette barna først. (10:10)