NRK Meny
Normal

«Høyres store skoletap»

NRKs Lars Egil Mogård kommenterer Høyres forlag om at kommuner skal overta videregående skoler.

Kongsbakken videregående skole

Kongsbakken videregående skole i Tromsø.

Foto: Rune Stoltz Bertinussen / Scanpix

Lars Egil Mogård

Høyre har lidd sitt første store nederlag i fylkesrådet i Troms.

Partiet får ikke støtte til forslaget om at fire kommuner i Troms, som et prøveprosjekt, får kommunal overtakelse av de videregående skolene.

Høyre i Troms er et mektig parti. En statsråd, to stortingsrepresentanter, seks ordførere, en byrådsleder og fylkesrådsleder kan partiet skryte av.

Det er mange «kokker» i ulike posisjoner. Det kan imidlertid skape forvirring om hva slags politikk Høyre likevel står for. Det ser vi i skolesaka.

Prestisjeprosjekt

For deler av Troms Høyre har det blitt et prestisjeprosjekt at kommuner skulle få overta de videregående skolene.

På partiets fylkesårsmøte i Troms forrige helg ble dette den store saken. Tromsø Høyre hadde sendt inn forslag til uttalelse på fylkesårsmøte med en detaljert beskrivelse om hvilke kommuner som skulle få ansvaret for de 14 videregående skolene.

Her skulle fylkeskommunen ribbes for kanskje sin viktigste oppgave. Dette burde skje så raskt som mulig.

Ikke alle enige

Nå ble uttalelsen litt moderert, men ikke alle i Troms Høyre var enige i forslaget om et prøveprosjekt.

Noen ville vente til at det var blitt gjennomført en kommunereform.

Fylkespartileder Geir Inge Sivertsen stemte for et prøveprosjekt, selv om han understreket at det neppe var enighet om dette i fylkesrådet.

– Tromsø er klar!

Byrådsleder Øyvind Hilmarsen argumenterte sterkt for at Tromsø burde få ansvaret for å drive de videregående skolene i hans hjemkommune. Og det burde skje raskt.

Tromsø var klar til å gjennomføre en slik reform. Et viktig krav var at staten skulle betale alle utgifter.

Dette var beskjeden som Troms Høyre nå sendte over til det Høyre-leda fylkesrådet i Troms.

For krevende

Nå er svaret kommet. Fylkesråd for utdanning, Roar Sollied fra Venstre, har gitt klar beskjed: Fylkesrådet går i mot et slikt prøveprosjekt. Det vil kreve for mange ressurser.

Fylkesrådet som består av Høyre, Frp, Senterpartiet og Venstre er mer opptatt av å oppfylle løftene som partiene fikk vedtatt da de overtok makta i Troms fylkeskommune.

Det er også viktig å vente med dette etter at en ny kommunereform er blitt gjennomført, mener Venstres mann i fylkesrådet.

Vil ha kontakt med Tromsø

Nå avviser slett ikke Roar Sollied kontakt med Tromsø kommune og andre aktører for å drøfte framtida for de videregående skolene.

Men det er behov for å ha en samordnet politikk for hele fylket for å gi ungdom gode tilbud. Ikke minst er det viktig å få redusert frafallet på yrkesfaglige linjer, og å få flere nye lærlingplasser i bedriftene.

I helga var også Senterpartiet i Troms med på å torpedere Høyres skoleønske.

– Dette er noe vi helt klart setter foten ned til. Skoletilbudet i fylket skal være likeverdig uansett hvor ungdommene bor, sier nyvalgt fylkesleder i Troms Sp, Irene Lange Nordahl.

Nå var ikke forslaget om kommunal overtakelse av de videregående skolene en del av avtalen mellom de borgerlige partiene i forhandlinga om maktovertakelsen i Troms. Sånn sett er det ikke overraskende at noen partier går i mot forslaget fra Høyre.

Men dette er den første store og viktigste saken der det ikke er enighet i det nye fylkesrådet om et sentralt politisk spørsmål. Det kan sikkert komme flere slike saker i framtida også.

Søknad fra Tromsø?

På den annen side er det ikke fylkesrådet i Troms som vil avgjøre om det skal bli et prøveprosjekt med kommunal overtakelse av de videregående skolene.

Det avgjør Kunnskapsdepartementet. Der styrer jo Høyre, og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil kanskje være åpen for et pilotprosjekt i Troms.

Men det fordrer en søknad. Og den bør vel i så fall komme fra Tromsø kommune, undertegnet av byrådsleder Hilmarsen og byråd for utdanning Anna Amdahl Fyhn, også hun fra Høyre.

Nei fra Høyres fylkesrådsleder

Troms fylkeskommune vil utvilsomt være en høringsinstans dersom det kommer en slik søknad. Og da vil fylkesrådet, ledet av Line Fusdahl fra Høyre, måtte gå mot forslaget fra det Høyre-leda byrådet, der Fusdahl var medlem for vel en måned siden.

Det kan fortelle hvor lett det er å endre standpunkt, og hvor vanskelig det er å lede en koalisjon med flere politiske partier.

Uansett tror vi det kan ligge langt fram i tid før det blir noen endringer i eierskapet, og hvem som får ansvaret for de videregående skolene i Troms fylke.