NRK Meny

– Viktig Norsk-Finsk samarbeid

Ordfører i Tana Frank Ingilæ håper og tror på enighet om bedre overvåkinga vannkvaliteten i Tana-vassdraget. Han deltar denne uken på et møte i den norsk-finske grensekommisjonen. Han tror likevel ikke på å få gehør for et ønske om mindre hyttebygging på finsk side, men understreker at kommisjonen er en viktig møteplass.