NRK Meny
Normal

– Vi kommer aldri til å gi oss

Gamvik kommune har klaget til Kongen i statsråd på Nærings- og Fiskeridepartementets vedtak om at Aker Seafood ikke har noen leveringsplikt i Mehamn. De siste fire årene har ingen saker fått medhold, men kommunen kommer ikke til å gi seg.

Torfinn Vassvik

Varaordfører i Gamvik kommune Torfinn Vassvik mener Nærings- og Fiskeridepartementet har en dårlig sak.

Foto: Halldor Asvall / NRK

– Denne saken er veldig viktig for Gamvik, og viktig for Norge, sier ​varaordfører i Gamvik kommune Torfinn Vassvik.

Politikerne i Gamvik kommune har absolutt ikke tenkt å gi seg. Kommunestyret har nå klaget inn Nærings- og Fiskeridepartementets vedtak om at Aker Seafood-eide Havfisk AS ikke har noen leveringgsplikt til Mehamn til Kongen i statsråd.

– De har en veldig dårlig sak

– Fiskeridepartementet forsøker seg på alle mulige krumspring for å unngå å behandle realitetene, fordi de har en veldig dårlig sak, sier varaordføreren.

Nærings- og fiskeridepartementet vedtok i februar at Havfisk ASA ikke har aktivitetsplikt ved anlegget i Mehamn. Dette på grunn av at det ikke var aktivitet da Røkke-kontrollerte Aker Seafoods overtok det konkurstruede anlegget i 2005.

– For Gamvik sin del så er vår bosetting tuftet på nærhet til fiskerifeltene, vår eksistens er avhengig av at det kommer fisk på land og at den bearbeides her. For Norge så er det viktig at fisken skaper mest mulig ringvirkninger i Norge, og å sikre at verdiskapningen skjer nettopp i Norge, sier han.

Mehamn

Bosettingen i Gamvik kommune er tuftet på at fisken tas opp og bearbeides i kommunen, sier varaordføreren.

Foto: Torill Olsen

– Kommer aldri til å gi oss

Kongen i statsråd er den instans som ligger ovenfor departementene, og dit kan man klage vedtak gjort av for eksempelvis Nærings- og fiskeridepartmentet. Men det er ikke vanlig at Kongen gir medhold.

De siste fire årene har 78 saker blitt klaget in til Kongen i statsråd. Ingen av de har fått medhold.

Men varafordfører Torfinn Vassvik i Gamvik tenker ikke gi seg. Hvis de ikke får medhold tenker de å ta saken til sivilombudsmannen og kanskje helt til rettsystemet.

– Vi kommer til å ta denne saken så langt som det er nødvendig å ta den. Vi har en god sak, og vi kommer aldri til å gi oss, sier han.

Nærings- og Fiskeridepartmentet har ikke svart på NRKs henvendelser.