NRK Meny
Normal

– Vi har landets farligste yrke, men ingen trives så godt som oss

Norske fiskere stortrives på jobben, til tross for fare, kulde og usikkerhet. Det viser en ny forskningsrapport.

Torskefiske

Det er ingen yrkesgrupper i landet som er så samstemt som fiskerne når det gjelder trivsel på jobben. Alle fiskere liker arbeidet sitt!

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

99 prosent av norske fiskere trives på jobb. Dette er tallenes klare tale i en undersøkelse som SINTEF fiskeri og havbruk har gjennomført. Det er forskning.no som første omtalte saken.

Kameratskap og frihet

Signe Sønvisen

Forsker Signe Sønvisen har undersøkt hvordan norske fiskere har det på jobben. Svaret er at de stortrives og så godt som aldri melder seg syke.

Foto: Privat

Når fiskerne fikk spørsmål om hvorfor de har det så bra på jobb, trakk de aller fleste fram forhold som det gode kameratskapet i fiskebåten, det gode arbeidsmiljøet og at fiskeryrket er selvstendig og gir stor frihet. Det sier forsker Signe Sønvisen ved SINTEF i Tromsø, som har intervjuet fiskerne.

– Vi har ikke forsket på andre yrkesgrupper trivsel på arbeidsplassen, men jeg tror trygt vi kan si at tilsvarende tall finner man ikke andre steder enn blant fiskere, sier hun.

– Forskere trives jo også svært godt på jobben, men ikke slik som fiskerne.

Høy arbeidsmoral

– Undersøkelsen viser også at fiskerne har et helt annet forhold til sykefravær enn andre grupper. Korttidsfravær eksisterer nesten ikke blant dem, sier Sønvisen.

– Når vi spør om hva de gjør dersom de har vondt i halsen, eller har feber, så svarer de «vi går på havet».

Et farlig yrke

Det finnes grundig statistisk belegg for å slå fast at fiskeryrket er landets farligste yrke. Ulykkesrisikoen er stor, men dette ser ikke til å gå ut over trivselen.

– Fiskerne vurderer nok sikkerheten grundig, men det at yrket kan være farlig, går ikke ut over trivselen, sier Signe Sønvisen. De kan ikke tenke på det hele tiden, var svaret vi fikk under intervjuene.

En spesiell type folk

Skreifiske januar 2015

De som ikke klarer fiskerlivet, faller fra tidlig. De som blir i yrket har spesielle egenskaper.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Er det slik at de som driver fiske er en spesiell type mennesker?

– Ja, på en måte kan vi nok si det. De fleste fiskere har vokst opp i et fiskermiljø, og har blitt sosialisert inn i yrket.

– Så godt som ingen av fiskerne i vår undersøkelse sa at de slet med psykiske problemer som angst og depresjon. Det kan jo tenkes at dette er tabubelagt blant fiskere, og at de ikke vil snakke om det, men jeg tror nok heller at de med anlegg for slike plager, faller fra tidlig i karrieren.

– Så svaret er nok ja, at de som har et langt yrkesliv som fiskere, er spesielle mennesker, sier Signe Sønvisen.