NRK Meny
Normal

– Fant noe helt nytt da vi undersøkte det røde slimet

Da forskere var ute i Lyngenfjorden for å undersøke det mystiske røde slimet mandag, fant de manet-typer som de aldri før har sett så langt nord.

Rødt slim

Slimet på trålernettet så slik ut etter to dager i sjøvann i en fryser.

Foto: Roger B. Larsen / UiT

– Vi klarte bare å observere et par ribbemaneter, noen få hvitreker og andre små krepsdyr. Vi så derimot store mengder «nye» maneter, sier førsteamanuensis Roger B. Larsen ved Norges fiskerihøgskole, og fortsetter:

– Fram til nå har denne arten vært ukjent for oss her nord.

Det mystiske røde slimet som dekker millioner av kubikkmeter i fjorden utenfor Lyngen og Kvænangen har fått stor oppmerksomhet, og det har kommet inn mange forslag på hva fenomenet kan være.

På tirsdag sa havforskere ved Havforskningsinstituttet at de trodde slimet skyldtes en oppblomstring av ribbemaneter som er i ferd med å dø.

– Vi hadde kameraer i den tykkeste massen på havbunnen, der ekkoloddet har vist meget sterke ekko. Vi så derimot lite til ribbemanetene som vi tidligere har vist bilder av fra tråleren, sier Larsen.

– Gassfylt flytekammer i toppen

Siphonomphorae

Bildet, som er tatt ut av undervannsfilmen, viser en manet som forskerne tror er en del av kolonimanetene Siphonophoraer. De er 20–30 centimeter lang med røde og gule bær.

Foto: Roger B. Larsen / UiT

Det de derimot så, var strenger på anslagsvis 20–30 centimeter med gule og røde «bær» på toppen. Larsen tror det er snakk om kolonimaneter av typen siphonophorer (Ekstern lenke), noe som bekreftes av Woods Hole Oceanographic Institute (WHOI).

WHOI tror, etter bildene å dømme, det kan være arten Nanomia bijuga eller Agalma elegants.

– Kolonimaneter av Siphonophorer sies å være kjent for å skape så sterke ekko at de av og til danner falsk bunn, forteller Larsen.

Det sterke ekkoet fra disse manetene skyldes at de har et gassfylt flytekammer i toppen.

Det kan også være forklaringen på at forskerne har fått så sterke bølger fra havbunnen.

Rødt felt på havbunnen

Ekkogrammet viser hvordan det røde slimet ligger 300 meter under bakken, på en utstrekning på 200 meter. 14–30 meter over bakken og ned ligger det røde feltet, og ødelegger for alt dyreliv på havbunnen.

Foto: Roger B. Larsen / UiT

Men hva med det røde slimet?

Fiskere i området har siden tidlig i høst støtt på det forunderlige tilfellet i fjordene i deler av Nord-Troms. De har beskrevet det som uforklarlig rødt slim i havet, som fargelegger alt av fiskeredskaper og tauverk i sjøen.

Også forskerne har observert dette, etter gjentatte turer med forskningsfartøyet «Helmer Hanssen».

– I det dypeste laget av maneter fant vi mange meter tykt lag av klebrig, seigt og rødt slimaktig stoff, sier Larsen.

Da de skulle ta prøver av slimet for å sende videre til Havforskningsinstituttet i Bergen og Tromsø, oppsto det imidlertid problemer.

– Vi fikk underveis noen tekniske problemer som hindret prøvetaking, og opptakene vi hadde gjort med undervannskamera ga oss ingen nærmere forklaring på det røde slimet. Så vi vet fortsatt ikke hva det er, sier Larsen.

Rødt slim i Lyngenfjorden
Foto: Roger B. Larsen / UiT