NRK Meny
Normal

– Vi er for bakpå i landbrukspolitikken

Lederen av Troms Bonde- og Småbrukarlag, Birger Bull, vil nå samle «landbruksfamilien» i hele fylket for å forandre landbrukspolitikken.

Birger Bull

Birger Bull, fylkesleder i Troms Bonde- og Småbrukarlag, vil at bonden skal bli mer politisk engasjert.

Foto: NRK

– Vi har i for liten grad selv preget den politiske retningen. Det er på tide vi setter dagsorden og da må vi gjøre grovjobben selv, sier Birger Bull til NRK.

Fredag denne uka skal det være møte i Tromsø om nettopp denne saken.

– Senker evnen til produksjon

  • I løpet av tre år er 116 gårdsbruk lagt ned i Troms.
  • De siste fem årene har fylket hatt den største nedgangen i jordbruksareal.
  • Fra 2005 til 2015 sank antall melkekyr med mer enn 20 prosent.
  • Og Troms er blant de fem fylkene i landet som produserer minst økologisk mat.
Fjøsen til Birger Bull

Fjøsen til Birger Bull i Grunnfjord i Karlsøy kommune

Foto: NRK

Bull, som driver et stort gårdsbruk i Grunnfjord på Ringvassløya, mener at bondens passivitet i forhold til landbrukspolitikken har ført til en drastisk strukturendring og forklarer det slik.

– De brukene vi i dag kaller for små, var de vi for 15 år siden kalte for mellomstore. Og de som vi i dag kaller mellomstore vil igjen om noen år kalles for små gårdsbruk. Vi når aldri grensa fordi vi flytter den hele tiden. Det betyr at vi bygger oss ut av ressursgrunnlaget og senker evnen til å produsere mat i Norge, sier Bull.

Derfor er det viktig at bøndene engasjerer seg og tar styring, mener han.

– Forbrukeren er viktig

Bonde- og Småbrukarlag mener det går an å snu utviklingen. Derfor foregår det møter over hele Norge hvor nettopp det politiske engasjement fra bonden er tema.

Birger Bull

– Vi har vært kontinuerlig bakpå, mener fylkesleder Birger Bull.

Foto: Marita Bolle Andersen / NRK

– Vi mener vi kan snu utviklinga ved å fortelle forbrukeren hva slags mat han har i dag, og hva han kan forvente i framtida. For i dag har vi verdens laveste antibiotikaforbruk og høyest melk- og kjøttkvalitet. Men det er fordi vi har en produksjon som er basert på naturgitte ressurser, sier han.

– Vi har en stor informasjonsjobb foran oss for å fortelle forbrukeren konsekvensen av dagens landbrukspolitikk.

BIrger Bull

Bull gir et tenkt eksempel: Du har fem små gårdsbruk som ligger et stykke fra hverandre. De har ingen mulighet for å smitte hverandre med sykdom. Brukene slår du sammen til ett bruk, og da mener Bull konsekvenser kan bli medisinering av buskapen.

Ungdommen vil mye

Gjennomsnittsalderen for den norske bonden er høy i dag. Birger Bull mener at den viljen til endring vi ser nå har noe å gjøre med en viss foryngelse i bondemiljøet i Troms.

– Styret i Troms Bonde- og Småbrukarlag har en snittalder på under 40 år. Det er ganske unikt og det er en god del ungdom som har våknet og sett at vi må gjøre noe selv. Vi har to valg. Enten må vi engasjere oss og å få produksjonen over på de ressursene vi har her i nord. Eller så blir det å sette seg i bunnløs gjeld og drive fabrikk, sier fylkeslederen.