Porsanger positiv til å ta imot kjemiske stridsmidler

– I Porsanger har vi alltid stilt opp for Norge , sier ordfører som er positiv til å ta imot kjemiske stridsmidler fra Syria.

Knut Roger Hansen

Porsangerordfører Knut Roger Hanssen sier kommunen i utgangspunktet er positiv til å ta imot og destruere kjemiske stridsmidler fra Syria.

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

Ordfører Knut Roger Hanssen i Porsanger kommune i Finnmark, åpner nå for å ta imot og destruere kjemiske stridsmidler fra Syria.

– Vi er åpen for alt, sier ordfører Knut Roger Hanssen fra Høyre.

Ordføreren vil likevel først ha mer informasjon om hva det vil bety for kommunen i form av arbeidsplasser og ringvirkninger.

– Porsanger kommune har alltid stilt opp for landet og forsvaret, så med det som utgangspunkt så avviser vi ingenting, sier Hanssen.

500 tonn kjemikalier

FN, USA og Russland har bedt Norge om å ta imot og destruere kjemiske stridsmidler fra Syria. Etter det har blant annet Tromsøs ordfrører Jens Johan Hjort stilt seg positiv til å ta imot kjemiske stridsmidler for destruering.

Fremskrittspartiets utenrikspolitiske talsmann Kristian Norheim er derimot mer kritisk til dette.

Totalt dreier det seg etter det NRK kjenner til, om rundt 500 tonn med kjemikalier. Dette er halvparten av Syrias lager av kjemiske stridsmidler og kjemikalier fra kjemiske våpen, som Norge nå vurderer å ta imot og destrueres.

Noen gasser og kjemikalier er så farlige at de må ødelegges i Syria. Også våpen med stridshoder vil bli destruert i landet.

Andre kategorier, som industriavfall, kan transporteres ut og det er her Norge kommer inn. Nå jobbes det med å skaffe en oversikt over hva slags stoffer det er snakk om.

Trenger mer informasjon

Ordfører Knut Roger Hanssen i Porsanger kommune er positiv til at de kan ta imot kjemiske stridsmidler og kjemikalier fra kjemiske våpen fra Syria. Likevel krever han mer informasjon før kommunen sier ja.

Knut Roger Hanssen

– Betyr det investeringer, betyr det arbeidsplasser og betyr det at dette er noe som er trygt og sikkert og kan skape aktivitet og verdiøkning for oss, så er vi i utgangspunktet åpen. Men vi må har mer informasjon enn det vi har nå, sier han.

Porsanger har en lang tradisjon som forsvarskommune, både gjennom Garnisonen i Porsanger (GP) og gjennom luftforsvarets 330-skvadron på Banak. Det har også vært nevnt at det gamle skytefeltet Halkavárre som mulig plass for destruere kjemiske våpen.

På gata i Lakselv er ser man positivt på å få et slikt prosjekt til finnmarkskommunen.

– Det er jeg svært positiv til. Det kan skape arbeidsplasser og man må ta til takke med det vi kan få her.

Det er ikke noe du frykter i det hele tatt?

– Nei. Hvis det behandles på rett måte og på en profesjonell måte, så ser jeg ikke noen grunn til at det skal by på problemer, sier en innbygger i Lakselv til NRK.

Er skeptisk

Det er en litt mere avventede holdning hos opposisjonen i Porsanger. De er helt klart for arbeidsplasser, men det er mye annet som må på plass innen de stiller seg positiv til dette.

– Vi er generelt positiv til nye arbeidsplasser. Vi ønsker det og vi ønsker å øke befolkninga i Porsanger. Uten at det er utredet noe i forhold til det kjemiske, så leser jeg i media at det skal være veldig gunstige forhold for å destruere kjemiske stridsmidler i nordområdet, av årsaker som ikke jeg helt har fått med meg, sier gruppeleder Roy Myrheim i Porsanger Ap.

Han er likevel skeptisk til dette før det foreligger en utredning som sier noe om sikkerheten rundt det å ta imot kjemikalier fra kjemiske våpen.

– Før det er gjort en utredelse og avklaring der sikkerheten og HMS for de som skal jobbe med det er satt i høysetet, så er jeg ikke positiv til det. Men jeg er positiv til arbeidsplassene, sier gruppeleder Myrheim.

Kamp mot kjemiske våpen

Øvelse i Sivilforsvaret på kamp mot kjemiske våpen i 2001. Nå diskuteres det hvorvidt Norge skal destruere kjemiske stridsmidler fra Syria.

Foto: Holm, Morten / NTB scanpix