– Vi burde varsle om elg på samme måte som det varsles om ekstremvær

Viltnemnda i Målselv oppfordrer bilister til å kjøre saktere enn fartsgrensen. Nye skilt med lavere fartsgrense er ikke aktuelt, ifølge Statens vegvesen.

Elgpåkjørsel Målselv

Å få en elg på panseret kan være en traumatisk opplevelse, og Tor Eriksen i Målselv viltnemnd sier han vet om flere som må ha hjelp til å bearbeide en slik hendelse.

Foto: Viltnemda Målselv

Målselv viltnemnd låner begreper fra meteorologene, og sender et uformelt ekstremvarsel om mye elg i Midt-Troms.

Ifølge nemnda er det en betraktelig økning av elg, spesielt i Lenvik og Balsfjord. Totalt syv elger har blitt påkjørt bare i desember, og i løpet av torsdag fikk de melding om at det var observert 50 elger på trekk i området.

– Det er det folk har meldt at de har sett. Man kan jo bare tenke seg hva det reelle tallet er, sier Tor Eriksen i viltnemnda.

Han oppfordrer derfor bilister til å senke hastigheten i områder med mye elg. Flere av stedene ligger fartsgrensen på 80 kilometer i timen, men Eriksen ber folk kjøre 10–20 kilometer i timen saktere på svært utsatte områder.

– Vi skal prise oss lykkelige over at ikke menneskeliv har gått tapt, for det er små marginer når man får en fullvoksen elg på opptil 500 kilo i frontruta, med høy hastighet.

Elg på trekk i Målselv

Både langs E6 og andre sterkt trafikkerte veier er det nå mye elg.

Foto: Tor Eriksen

Ikke aktuelt med lavere fartsgrense

Knut Øvervoll, seksjonsleder for drift og vedlikehold i Statens vegvesen region nord, mener en satsing på varsling om elgfare vil være det beste for å forhindre ulykker.

– Det er ikke gjennomførbart å sette ned fartsgrensen. Folk er vant til en viss fart på bestemte veier, og erfaringene våre er at hastigheten ikke går ned når vi setter ned fartsgrensen, sier Øvervoll.

Han tror heller elgskilt med lys på vil kunne ha god effekt. Denne typen skilting ble introdusert på fire teststrekninger i Troms i januar 2017, av prosjektkoordinator Henrik Wildenschild i Statens vegvesen.

Det er for tidlig å dra noen konklusjoner så tidlig i prosessen, men Wildenschild sier de har fått gode tilbakemeldinger på de nye skiltene.

Skal redde apekatter på Zanzibar

– Vanlige skilt om elgfare har liten til ingen effekt på bilistene, ifølge Henrik Wildenschild i Statens vegvesen. Skilt som blinker ved høy elgfare har derimot hatt god effekt.

Foto: Bjørn Opsahl / NRK

– Vi har fått tilbakemeldinger fra beboere i de områdene de er satt opp, om at folk kjører saktere når skiltene blinker gult, som de gjør når det er ekstra stor elgfare. Neste steg nå er å sette opp fartsmålere som vi håper kan bekrefte dette, sier han.

De blinkende skiltene ble satt opp etter at forskning kunne bekrefte at de vanlige elgskiltene uten blinking, ikke hadde god effekt på bilistene.

– Nå om vinteren er det ekstra stor elgfare, men det er ikke mye som skal til for å redusere faren. Vi håper å ha ute flere slike skilt i løpet av de neste to årene, avslutter Wildenschild.

De fire teststrekningene ligger i Målselv, Lenvik, Evenes og Søvik. Det er ikke satt opp slike skilt i det området viltnemnda i Målselv har registrert ekstra mye elg i det siste.