– Uten enerom er smittevern umulig

Mange norske sykehus er ikke bygd for å håndtere den kraftige økningen av multiresistente bakterier i befolkningen. – Ei kjempeutfordring, sier sykehusdirektøren i Tromsø.

UNN

UNN er ikke bygd med enerom, beklager sykehusdirektør Tor Ingebrigtsen.

Foto: Robert Greiner

Det er utformingen av pasientrommene i den 26 år gamle bygningsmassen i Tromsø som gjør smittevernarbeidet vanskeligere:

– Hovedprinsippet i de gamle byggene våre er at det er firesengsrom. Det er svært uheldig i forhold til å håndtere pasienter med resistente bakterier, sier UNN-direktør Tor Ingebrigtsen.

I Harstad og Narvik er byggene enda eldre.

Voldsom økning

Torni Myrbakk

Smittevernlege Torni Myrbakk.

Foto: Pia Tøhaug / NRK

Tall fra Folkehelseinstituttet viser at antallet nye registrerte tilfeller av personer som er smittet med resistente bakterier, økte fra 664 tilfeller i 2008 til 2701 i 2016. Men mørketallene er store, for langt fra alle pasienter blir testet. Ett av grepene som regjeringen har tatt, er å lage en strategi for å redusere antibiotikabruken med 30 prosent innen 2020. Men mange nordmenn blir smittet i utlandet, derfor forventes det uansett en sterk økning i antallet smittetilfeller.


Gastrokirurgisk sengepost ved UNN Tromsø har mange flermannsrom. Men svært mange av pasientene er smittet av multiresistente bakterier, og det skaper problemer, sier smittevernlege Torni Myrbakk.


Her er det veldig utfordrende. Her er det fire pasienter som skal bo sammen og dele bad og toalett, og det øker smittefaren mellom pasientene. I tillegg er det vanskeligere og mer utfordrende for helsepersonell som jobber inne på slike rom å holde barrieren vi skal ha mellom hver pasient for å forhindre smitte, sier Myrbakk.


Smittevernlege Torni Myrbakk mener det i realiteten bare er en ting som kan redusere faren for at pasienter smittes av antibiotikaresistente bakterier mens de er innlagt på sykehus.

  • Da. dokumentar. Over hele verden er bakterier som er resistente mot antibiotika et økende problem. Når antibiotika ikke virker har skapt stor debatt, særlig på grunn av landets svineindustri.

Bare enerom kan hjelpe

– Vi må få enerom med egne bad og toalett til alle pasienter på norske sykehus.

Men om det er mulig å bygge om gamle og umoderne sykehus slik at de får flere enerom, er ikke sikkert, sier UNN-direktør Tor Ingebrigtsen.
– Det er ingen tvil om at det vil være krevende. Den grunnleggende strukturen i byggene er ikke laget med enerom som hovedprinsipp.

Men noen løsning på problemet ligger ikke klart i nær fremtid. For problemstillingen gjelder ikke bare ved Universitetssykehuset Nord-Norge, men også mange norske sykehus, blant dem Haukeland og Ullevål. Smittevernlege Torni Myrbakk mener at fokuset på smittevern må styrkes:

– Jeg mener dette må løftes på nasjonalt nivå. Vi har fått en handlingsplan for antibiotikaresistens, men vi burde også hatt en handlingsplan for det som går på generelt smittevern og det å hindre smitte på sykehusene, påpeker Myrbakk.

Ensengsrom løser ikke problemene

Helseminister Bent Høye (H)

Helseminister Bent Høie.

Foto: Gøril Furu / NRK

Helseminister Bent Høie mener Norge ikke bekjemper antibiotikaresistens ved kun å bygge nye sykehus med enerom.

– Dette må vi møte på mange måter, både med gode smittevernrutiner og nye bygninger med enerom. Det oppgraderes og bygges nye sykehus hele tiden, men vi har over 50 sykehus i landet og kan ikke rehabilitere og bygge alt nytt på en gang. Det vil være en ekstrem høy investering, sier Høie.

Helseministeren sier smittesituasjonen på sykehusene i Norge er stabil, og øker ikke. Han har jevnlig kontakt med fagmiljøene som jobber med dette, også ved UNN.

Høie er opptatt av at Norge reduserer antibiotikabruken, for på den måten å bidra til å bekjempe antibiotikaresistens.