NRK Meny
Normal

– UNN er på tabelltopp, sier direktøren

Sykehusdirektør Tor Ingebrigtsen avviste kritikken mot sykehuset som har kommet fram i det siste. – UNN er på tabelltopp og ikke på nedrykksplass, sa han på det ekstraordinære styremøte i dag.

Styremøte i UNN

Ekstraordinært styremøte i UNN i dag der et orienteres om kritikken mot sykehuset.

Foto: Lars Egil Mogård

Sykehusdirektøren kunne vise til statistikk som viser at UNN er like god eller bedre enn andre sykehus i landet i det meste av målinger som skjer.

Men direktøren innrømmet at tingene ikke har vært så bra hele tiden. På mange av statistikkene han presenterte, lå UNN under landsgjennomsnittet for noen år siden. Men han mener at mange av oppslagene som har vært i media er basert på tall som gjaldt for flere år siden.

Han mener man har tatt grep og fått gjort mye med situasjonen.

Var bekymret for konfliktnivået

Bakgrunnen for den ekstraordinære styremøte er kritikken fra Fylkesmannen i Troms som ble kjent for noen dager siden. Da ble det kjent at fylkesmannen i Troms, Bård Magne Pedersen hadde varslet Helse- og omsorgsdepartementet om kritikkverdige forhold ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

På styremøte begrunnet fylkesmannen bekymringen.

Fylkesmann Bård Pedersen og fylkeslege Svein Steinert

Fylkesmann Bård Pedersen og fylkeslege Svein Steinert som opprettholder noe av kritikken mot sykehuset.

Foto: Lars Egil Mogård / NRK

– Jeg er bekymret for det langvarige konfliktnivået mellom ledelsen og legeforeningen ved UNN, sa fylkesmann Bård Magne Pedersen.

Pedersen mener at det høye konfliktnivået kan bety redusert omdømme for UNN. Det kan slå ut for rekruttering av personell til sykehuset.

Han sa at mangelfull meldekultur og mangelfullt samarbeid mellom fylkesmannen og UNN var viktige årsaker til at Fylkesmannen har reagert. Det har også vært for liten åpenhet om feilbehandling og for liten åpenhet overfor pårørende.

Saksbehandlingstida øker

Fylkeslege Svein Steinert opprettholdte på møtet noe av kritikken. Blant annet mener han at det er viktig og riktig at flere saker blir meldt, men sykehuset må også lære av disse sakene.

Steinert viste til at saksbehandlingstida når det gjelder tilsynssaker ikke har gått ned. Antall saker der de må purre på sykehuset for å få svar har økt i 2017 sammenlignet med tidligere år.

Fylkeslegen undersøker nå to saker om medisin som er forsvunnet på UNN. Disse sakene er ikke blitt meldt til kontrollmyndigheter. Fylkeslege Svein Steinert ser svært alvorlig på disse sakene.

På styremøte kom det fram at det allerede er avtalt nye møter for å få bedre rutiner rundt tilsynssaker. Siden dette ekstraordinære styremøte bare hadde denne saken som en orienteringssak ble det ikke gjort noe vedtak. Styret tok dermed saken til orientering.