– Ullsfjord unik for forskning

– Ullsfjorden er unik for forskning på hvordan oppdrett påvirker miljøet, mener prosjektleder Anton Giæver i Akvaplan-Niva. Forskningsinstitusjonen ønsker å starte oppdrett i fjorden for å finne ut hvor mye miljøet påvirkes. Giæver sier at Ullsfjorden passer bra fordi det er gjort forskning siden 50-tallet på fjorden, men mange andre institusjoner er uenig fordi oppdrett er i strid med kystsoneplanen.