– Uakseptabel situasjon i Finnmark

Aktørene i Alta-fjorden og andre steder som ikke melder fra om rømt oppdrettslaks er kriminelle, og problemet må ryddes opp i.

For tiden kjempes en desperat kamp for å fiske opp oppdrettslaks i Altaelva før gytetiden begynner neste uke.

Det fiskes mye oppdrettslaks i Alta-elva, til tross for at ingen rømminger er meldt. Kriminelt mener næringen selv.

Uttalelsen kommer fra havbruksnæringen selv. Kommunikasjonsdirektør i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening(FHL) er klar på at næringen på dette punktet er enig med norske laksefiskere.
– Situasjonen i Finnmark der man har rømminger som ingen tar ansvar for er uakseptabelt, det er kriminalitet som må tas tak i, sier Are Kvistad.


Men han er ikke enig med de som hevder at situasjonen er ute av kontroll. Kvistad hevder 99,9 prosent av oppdrettslaksen i landet ikke rømmer. Det er derimot ikke noe laksefiskerne er enige i.

– Det er betenkelig at det ifølge statistikken som Kvistad henviser til ikke er meldt om rømminger i Finnmark i år, så hvor kommer fisken fra, spør fagsjef i Norske lakseelver Erik Sterud retorisk. Han er ikke i tvil om at det rømmer mer fisk enn det som blir meldt til Fiskeridirektoratet.

Created by InfoDispatcher

Feilaktig om Alta-elva

Kvistad i FHL innrømmer at tallene er diskutable, men hevder samtidig at situasjonen i Alta-elva neppe er så alvorlig som man skal ha det til. Frivillige fisker for tiden opp oppdrettsfisk fra gyteplassene øverst i den populære lakseelva. Der rapporteres det at de enkelte dager får 100 prosent oppdrettslaks.

– Vi har finansiert overvåkningsfiske i Eibyelva som er en sideelv av Altaelva, og der viser sportsfisketallene et innslag av 2,7 prosent rømt fisk. Så det er nok slik at går du øverst i ei elv med rømt oppdrettslaks stå vil den stå der, men det betyr ikke at det er 100 prosent oppdrettslaks i elva, sier Kvistad.

Leder i Alta Laksefiskeri Interessentskap Tor-Erland Nilsen deler derimot ikke roen til Kvistad - slik han ser det er situasjonen prekær for den kjente Altalaksens fremtid.

– Ja, vi er jo i en fortvilet situasjon. Vi ønsker jo ikke at oppdrettsfisken skal blande sine gener med vår Altalaks. Det ville jo være en katastrofe. Så vi gjør det vi kan for å hindre dette, sier Nilsen.

De fleste er lovlydige

Erik Sterud Norske lakseelver syns det er viktig å presisere at han oppfatter de fleste i oppdrettsnæringen som lovlydige næringslivsfolk. Men han vil ha politikerne på banen for å få bukt med problemene man idag ser.

– Det er helt opplagt at politikerne må kreve mer av næringen, og ikke komme med frivillige krav som næringen selv kan innføre etter egen vilje, sier Sterud. Han mener det er helt klart at næringen ikke er klar for en økning slik regjeringen har foreslått.

Det mener derimot Kvistad i FHL.

– Vi mener vi har god kontroll, og at det er fullt mulig å utvide.