– Tror det vil gå bra med barna i overgrepssaka

Spesialrådgiver i Redd Barna, Lars Due Tønnesen, tror det kommer til å gå bra med barna som er innvolvert i overgrepssaka som nå pågår i retten i Tromsø.

Tinghuset

Rettsaken mot den overgrepstiltalte barnehageansatte pågår nå i tinghuset i Tromsø.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Det har gått bare kort tid fra saka ble oppdaget til at den føres for retten. Barna har også blitt avhørt raskt. Dermed er forutsetningene til stede for at det skal gå veldig bra med dem, til tross for det grusomme de har opplevd.

Det tror Lars Due-Tønnessen som er spesialrådgiver for beskyttelse mot vold og overgrep i Redd Barna.

Lars Due-Tønnessen

Lars Due-Tønnesen i Redd Barna tror det vil gå bra med barna som er involvert i overgrepssaka.

Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

Den tiltalte mannen i 30-åra ble pågrepet av politiet 6. mai i år, etter at de fikk en bekymringsmelding fra foreldrene til et barn i barnehagen. Mannen var ansatt i barnehagen i åtte år, og overgrepene skal ha foregått over en treårsperiode.

Skam og skyldfølelse

– Det som er mest skadelig for barn som har vært utsatt for overgrep, er hvis de bærer på det de har opplevd, år etter år. Det fører ofte til at de kjenner på mye skam og skyldfølelse. Når de får snakke om det med foreldrene eller andre voksne, så tilsier all forskning på området at det vil gå bra med barna, sier Due Tønnesen.

– Hvis man blir utsatt for seksuelle overgrep så kan man senere utvikle traumer. Det er ikke de fysiske skadene som er de verste, men de psykiske, sier Lars Due Tønnesen.

– Snakk om det

Han forteller også at jo mer barna får snakke om det de har opplevd, jo enklere blir det for dem og håndtere det de bærer på.

Spesialrådgiveren kommer med en oppfordring til foreldrene om å snakke så mye som mulig med barna, men han tilføyer at det også er veldig viktig at foreldrene får oppfølging og ikke minst kyndig veiledning fra blant annet Barnehusene.

– Kanskje verre for de voksne

En av bistandsadvokatene i rettsaken som nå pågår, Helen Jensen, sier også at det ikke nødvendigvis er barna som vil lide mest av dette i framtida.

Helen Jensen

- Det er et svært meningsfullt advokatoppdrag å bistå i denne saken, sier Helen Jensen.

Foto: Privat

– Det er vanskelig for meg å si noe konkret om hvordan barna har det i dag.

Men generelt så er det jo sånn at barn godt kan gå videre i livet sitt uten å tenke på dette hele tida. Det er kanskje verre for de voksne, altså for de som skal ha omsorgen for ungene. På den måten rammer det ungene på lengre sikt, fordi de voksne går og bærer på dette.

Helen Jensen representerer av fire av de sytten barna og sier foreldrene som følger saka har det tungt.