– Tromsø må bli regionhovedstad, mener Høyre

Høyres gruppeledere i Tromsø, Harstad og Lenvik mener Tromsø må bli regionhovedstad og støtter forhandlingsutvalget som valgte å bryte forhandlingene med Finnmark fredag.

Tromsø oversikt

– Tromsø må bli regionhovedstad, mener Høyre i Harstad, Lenvik og Tromsø.

Foto: Åsmund Kråkevik / NRK

– Det er opplagt at Tromsø skal være sentrum i den nye regionen, sier gruppeleder i Tromsø, Erlend Svardal Bøe.

Og han får altså støtte fra gruppelederne i Harstad og Lenvik, Håkon Rønning Vahl og Elisabeth Bjørnhaug Rognli i et felles utspill søndag kveld.

Riktig å bryte forhandlingene

I pressemeldingen skriver de tre at det var riktig av forhandlingsutvalget til Troms å bryte forhandlingene og be Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å komme inn for å fatte en beslutning.

Erlend Svardal Bøe

Gruppeleder i Tromsø, Erlend Svardal Bøe.

Foto: Mark Ledingham

«Det er selvsagt trasig at lokale politikere ikke klarer å fatte beslutninger om lokale forhold, men slik saken har utviklet seg de siste ukene er det kanskje greit at beslutningen sendes sørover, selv om vi skulle ønske det var mulig å komme til enighet», skriver de.

De begrunner valget av Tromsø som regionhovedstad med at: «Tromsø har flest innbyggere, god infrastruktur, tunge institusjoner og er allerede det viktigste knutepunktet for innbyggere og næringsliv i Troms og Finnmark. Finnmark er allerede tildelt en tung funksjon ved at administrasjonen til den nye Fylkesmannen i regionen skal plasseres i Vadsø.»

Erlend Svardal Bøe sier han håper på en rask avklaring fra kommunalministeren på den videre prosessen.

– Jeg håper på en rask avklaring så vi kan konsentrere oss om de viktige tingene, for eksempel hvordan vi skal gjøre tjenestetilbudet til innbyggerne bedre eller hvordan vi skal utnytte det store potensialet som er i regionen vår, sier han.

Håkon Rønning Vahl

Gruppeleder i Harstad Håkon Rønning Vahl

Foto: Høyre

– Tromsø er allerede knutepunktet

Tromsø allerede det viktigste knutepunktet for Troms og Finnmark, sier gruppelederen i Harstad, Håkon Rønning Vahl

– For oss i Sør-Troms er avstand og kommunikasjon enklere med Tromsø som regionhovedstad enn Vadsø.

Han tror Vadsø som regionhovedstad bare blir på papiret, reelt sett vil det være Tromsø som er hovedstad, som det viktigste knutepunktet for Troms og Finnmark.

– Vi må ta realitetene til oss, sier han

Elisabeth Bjørnhaug Rognli

Gruppeleder i Lenvik Høyre, Elisabeth Bjørnhaug Rognli

Elisabeth Bjørnhaug Rognli fra Lenvik sier det beste hadde selvsagt vært om partene kunne sette seg sammen igjen og funnet en løsning til det beste for den nye regionen.

– Men akkurat nå ser det vanskelig ut og da er det kanskje greit at saken sendes til Kommunal og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse, slik at vi etter det kan konsentrere oss om hvordan vi kan skape en best mulig region til det beste for innbyggere og næringsliv. Vi kommer til å få en region med et stort potensial.