NRK Meny
Normal

– Tromsø fremstår som hovedstaden i Arktis

På Arktisk råds ministermøte i Iqaluit i Canada fredag ble det vedtatt at Tromsø skal få Arktisk råds sekretariater for urfolk og økonomiske forum.

Børge Brende om Arktisk råd og Tromsø.

– Tromsø mer og mer som den arktiske hovedstaden globalt. Sammen med den ekspertisen vi har med universitetet og Polarinstituttet er Tromsø komplett som en arktisk hovedstad, og det var også god stemning rundt Tromsø i Canada, sier Utenriksminister Børge Brende etter møtet i Arktisk råd.

Fra før har Tromsø sekreteriatet for selve rådet som utgjør 15 arbeidsplasser. Hvor mange nye arbeidsplasser som kommer med sekreteriatene for urfolk og det økonomiske forumet er uklart.

Viktig for Norge

Brende mener det er veldig viktig for Norge at Tromsø får disse funksjonene.

– Det er vesentlig for oss i Norge at vi har den kunnskapsbanken med universitetet som kan levere mye kunnskap i ulike rapportert som skaper basis for beslutninger i Arktisk råd fremover, sier Brende som mener det er viktig å bruke Arktisk råd til å sørge for å holde nede spenningsnivået.

– Nordområdene er Norges viktigste utenrikspolitiske prioritering, og i det vanskeligere sikkerhetspolitiske bildet som vi ser er det å kunne hindre at man får til en opptrapping av konfliktbildet i nord viktig, sier Brende og fortsetter:

– Vi ønsker ikke unødvendige konfrontasjoner, og det vesentlige på dette møtet var også å få de ulike arktiske landene til å fortsette den gode dialogen, og unngå gull-rush.

Avdramatiserer Lavrovs fravær

Den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov meldte avbud ti møtet, og sendte i stedet naturressurs- og miljøministeren. Men Brende mener det var en tung russisk delegasjon, og mener det ble et fruktbart møte.

– Alle forsøkte å gjøre dette til et møte preget av samarbeid og konkrete tiltak i Arktis som vi kan være enige om fremover, sier Brende. Hvordan unngå oljesøl, fremtidige skipsruter, hvordan hindre havforurensing og forsuring var blant sakene som ble tatt opp.

Russlands la ned veto mot EU

Selv om Brende mener stemningen og resulatet av møtet i Canada var bra, oppstod det også uenigheter. Fire land hadde søkt om observatør-status i rådet, også EU. Men det ville russerne ikke ha noe av.

– Norge hadde ønsket at EU skulle få formalisert sin observatørstatus, det var alle land unntatt Russland enig i. De nektet på det nå, sier Brende som mener det har med EUs sanksjoner mot landet etter anneksjonen av Krim.

Resten av søknadene som bli tatt opp ble avslått med begrunnelse om at man ønsket å evaluere de man allerede har som observatører. Men Brende håper EU kommer med senere.