– Tromsø blir pålagt å få ned mengden svevestøv

En oversikt på nettstedet Luftkvalitet viser at Tromsø er den byen i Norge som for tiden har dårligst luftkvalitet.

Dårlig luftkvalitet i Tromsø

Det er helsefarlig luftkvalitet i Hansjordnesbukta i Tromsø.

Foto: luftkvalitet.info

– Svevestøvnivåene i Tromsø er nå langt over det anbefalte nivået, sier Britt Ann Høiskar, seniorforsker ved NILU, Norsk institutt for luftforskning til NRK.

Luftkvalitet.info har oversikt over luftkvaliteten i alle byer i Norge der det kan være fare for at man får nivåer som ligger over minimumskravene i forhold til forurensningsforskriftene. Tromsø har to målestasjoner, og de siste dagene lyser det rødt for høy forurensning.

Piggdekk forurenser

For om lag ett år siden ble det også målt dårlig luftkvalitet i Tromsø.

Tørre vinterveier på denne årstiden gir svært dårlig luftkvalitet, ikke minst når det brukes mye piggdekk.

– Det er et relativt høyt forbruk av piggdekk i Tromsø, og det er et vesentlig bidrag til svevestøv, sier Høiskar.

Hva kan gjøres for å begrense svevestøvet utenom å gå over til piggfrie dekk?

– Vi ser at i Oslo og Bergen der det er innført piggdekkgebyrer, har det fått ned bruken av piggdekk. Det igjen har bidratt til å redusere nivåene, så det er viktige tiltak. Ellers er det å redusert fart effektivt, og det er jo innført reduksjon fra 80 til 60 kilometer i timen på en del av innfartsveiene til hovedstaden, sier Høiskar.

Helseskadelig for flere

Hvor farlig er det å bevege seg i områder der det nå er rødt nivå?

– Jeg er jo ingeniør og ikke helsefaglig utdannet. Men jeg kommer akkurat nå fra seminar i noe som heter Byluft forum, og Folkehelseinstituttet var der og pratet om helse effekter av svevestøv. Det er verst for dem som er syk, men svevestøv kan også utløse ny sykdom.

Britt Ann Høiskar sier Tromsø kommune har ansvaret og må vurdere hvilke tiltak som skal innføres for å ta innbyggernes helse på alvor.

Det har foreløpig ikke vært mulig å få kommentarer fra Tromsø kommune.