– Tromsdokumentet bidrar ikke til å gi Forsvaret en best mulig operativ evne

Regjeringen sier forslagene fra Troms vil kreve bevilginger langt utover det forsvarssjefen har bedt om.

Øystein Bø
Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Statssekretær i Forsvarsdepartementet Øystein Bø (H) skriver i en epost til NRK at løsningen som skisseres i det såkalte Tromsdokumentet er å bevare det bestående i Forsvaret i nord og samtidig gjøre «store nyinvesteringer».

Dette ville kreve bevilgninger langt utover det forsvarssjefen har bedt om og langt over det regjeringen anser som økonomisk mulig, skriver Bø.

Politikerne i Troms har ikke regnet på hva det vil koste dersom alle forlagene de har fremmet, blir vedtatt av flertallet i Stortinget.

Bø skriver videre:

De grepene som foreslås bidrar heller ikke til at vi får mest mulig operativ evne ut av Forsvarets ressurser.

Tverrpolitisk enighet

Tromsdokumentet som ble presentert i dag, onsdag, skal oversendes til Forsvarsdepartementet denne uken. Her skriver ordførerne, regionrådene og fylkespolitikerne at Norge forsvares best fra nord.

Et samlet politisk miljø i Troms vil ha endringer i regjeringas forslag til langtidsplan for forsvaret. Troms går inn for beholde forsvarets helikoptre på Bardufoss.

Hæren i indre Troms bør også styrkes. Kystjegerne bør ikke fjernes fra Nord-Norge.

Luftforsvarets 339. skvadron

Troms-politikerne vil bevare Luftforsvarets 339. skvadron.

Foto: Lars Magne Hovtun / Hæren/Forsvarets mediesenter

– ikke det beste for Norge

Dag Sigurd Brustind fra Høyre, som er leder av Sør-Troms, sa onsdag til NRK:

– Vi mener at den dreiningen som er kommet nå, om at det er en annen trussel, så er det helt opplagt og logisk at Forsvaret må være i nord. Da må de også være i det vi

Dag Sigurd Brustind

Dag Sigurd Brustind mener det er logisk at Forsvaret må være i nord.

Foto: Ibestad kommune

kaller for «Troms pluss», som er Troms, Ofotoen, Vesterålen og inn i Finnmark.

Statssekretær Bø skriver:

Man argumenterer for at det finnes en ny sikkerhetspolitisk virkelighet, men lener seg likevel tungt på inneværende langtidsplan og ser ut til å ville fortsette i det samme sporet. Det gir ikke de beste løsningene hverken for Forsvaret eller for landet som helhet.

Om ikke lenge starter Stortinget den politiske behandlingen av langtidsplanen for Forsvaret som Troms-politikerne ikke er helt fornøyde med.

Mot egen regjering

Troms Høyre har klart sagt fra om at de er uenige med forslaget til regjeringen Høyre selv er en del av, om å flytte Forsvarets helikoptre til Rygge i Østfold og at

Geir-Inge Sivertsen

Geir-Inge Sivertsen mener dte er viktig at helikopterkapasiteten til Hæren bevares der den er.

Foto: Bjørnbakk,Jan-Morten / NTB scanpix

Kystjegerkommandoen i Harstad skal legges ned.

Det opplyser Geir Inge Sivertsen, ordfører i Lenvik kommune og leder av Troms Høyre.

– Må jeg få velge mellom en av de to, er det åpenbart at helikopterkapasiteten til Hæren og opprettholdelsen av 339 på Bardufoss og viderutvikle hovedbasekonseptet for helikopter på Bardufoss, er det aller viktigste, sier Sivertsen.

339 skvadron er en avdeling i Luftforsvaret på Bardufoss flystasjon i Målselv.

Det er enighet i Troms om at Luftforsvarets programmeringsbase bør bygge sopp i Sørreisa. Politikerne i Troms går inn for å beholde Alliert treningssenter i Åsegarden i Harstad.