NRK Meny
Normal

– Troms kastes ut av nasjonal transportplan

Det er fylkesråd Ivar B. Prestbakmos hovedreaksjon til nasjonal transportplan.

Ivar B. Prestbakmo

Ivar B. Prestbakmo, fylkesråd for samferdsel, er langt fra fornøyd med hvilke samferdselstiltak trafikketatene anbefaler i Troms.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

I formiddag la Jernbaneverket, Avinor, Statens vegvesen og Kystverket fram innspillene sine til nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2018- 2029.

Ivar B. Prestbakmo, fylkesråd for samferdsel, slakter innspillene.

– De gjør at Troms kastes ut av nasjonal transportplan. Viktige tiltak langs riksveien i Troms, som Skibotndalen del 2, Nordkjosbotn-Hatteng, Brannvoll-Heia og E8 Ramfjord er i realiteten ute av nasjonal transportplan. Det kan vi ikke leve med, sier han til NRK.no.

Prestbakmo sier han forventer at blant annet NHO, sammen med de nordnorske fylkeskommunene skal jobbe sammen med byrådet for å for gjennomslag for en helt annen retning på den nasjonale transportplanen.

– En retning som tar på alvor at Troms og Nord-Norge skal levere sjømatverdier landet tjener store penger på de neste årene. Da kan ikke Troms kastes ut av planen både når det gjelder E6 og E8. Det er en liten mulighet for å få Kvænangsfjellet inn i planen, men det er det eneste positive, sier han.

Trafikketatene satser stort på sykkelekspressveier i landets ni største byer, deriblant Tromsø. De anbefaler å bygge en slik vei på E8 mellom Solligården, Tromsgården og Tomasjord.

Penger til etterslep på riksveiene

Innspillene blir nå sendt på høring med høringsfrist 1. juli.

Prestbakmo peker på at det er et stort etterslep på fylkesveiene i Troms, men penger til dette ligger ikke inne i trafikketatenes anbefalinger.

– Man bidrar til at riksvei-etterslepet blir borte i løpet av tolv år, men det er ingen grep i forhold til å løse etterslepet på fylkesveiene – som er mye større. Dette er heller ikke til å leve med. Eksportindustrien og verdiskapningen i Norge er helt avhengig av disse veiene. Jeg forventer at vi, sammen med andre, skal jobbe for å få mer gjennomslag for fylkesvei-etterslepet enn det NTP-en tilsier.

Forutsetter stor kollektivvekst

Fylkesrådet skal jobbe videre med en bymiljøavtale.

– For å få den i havn er forutsetninga at man legger til grunn tiltak som skal sørge for at all personbilvekst skal erstattes av kollektiv-, gang- og sykkel. Byrådet og Tromsø kommune har ei stor utfordring i forhold til behandling av kommunedelplanen når det gjelder å gjøre valg som gjør det mulig å få til en bymiljøavtale der kollektiv-, gang- og sykkel tar trafikkveksten, og ikke personbil.

Det ligger ikke inne konkrete penger til Tromsø lufthavn.