– Trenger egentlig Tromsø en ny tverrforbindelse?

I dag har den politiske krangelen startet i Tromsø om hvordan bilistene skal betale fire milliarder i bompenger eller drivstoffavgift de neste 20 årene.

Øyvind Hilmarsen

SER PÅ ANDRE MULIGHETER: Øyvind Hilmarsen og Høyre har sitt eget forslag.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Under dagens møte i byutvikling-, miljø- og transportkomitén ble konklusjonen at flertallet går inn for det som var administrasjonens forslag om bompengeløsning.

Flertallet består av Arbeiderpartiet, Rødt og SV.

Utfallet av dagens møte innebærer at det skal innføres bompenger, og etter alt å dømme med 15 bomstasjoner.

Men – det er et «men». Dette blir etter alt å dømme ikke det endelige vedtaket som kommunestyret skal gjøre i juni. Årsaken er at det jobbes opp mot de andre politiske partiene for å se om det er mulig å komme frem til en enighet.

Unntaket er Fremskrittspartiet som er imot bompenger, og har vært det hele tiden.

Bompenger i Tromsø

MØTTES I DAG: byutvikling-, miljø- og transportkomitén, med komiteleder Ragni Løkholm Ramberg (Ap) som nummer to fra venstre, møttes i dag.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

Vil se på Tverrforbindelsen

Øyvind Hilmarsen og Høyre har sitt eget forslag. De vil også ha en gjennomgang av hele prosjektet for å se om det er noen av de store tiltakene som kan tas ut, og kostnadene for folk og næringsliv går ned:

– For eksempel, er det egentlig behov for en ny tverrforbindelse eller ikke? Det vil vi ha utredet før vi skal fatte et endelig vedtak i juni, sier Hilmarsen, som er medlem av byutviklingskomiteen.

Tverrforbindelsen er en vei som binder som binder sammen øst- og vestsiden av Tromsøya i Tromsø.

Lunken respons

I Tromsøs gater er stemningen for bompenger ikke bare positiv:

– Tenk hva penger som blir sendt ut av landet, som skal støtte alt mulig. Men vi gamle innbyggere her skal betale broer og tunneler. Det synes jeg ingen ting om, sier Velaug Nordhus.

Leder av byutviklingskomiteen Ragni Løkholm Ramberg (Ap) tror ikke det er noen som egentlig har spesielt lyst å innføre nye avgifter på noen samfunnsområder.

– Men jeg tror bilistene i dag og i fremtiden vil mislike det minst like mye om vi ikke får gjort noen grep innen samferdsel i Tromsø, mener hun.

– Historien har vist at vi ikke får bygget vei uten bompenger. Det er en del av virkeligheten og det må vi i Tromsø forholde oss til, sier hun.

I dag, mens tromsøpolitikerne var samlet, ble det klart klart at flertallet i kommunestyret, i Harstad går inn for å øke satsene for passering med 162 kroner per måned.