– Trastad samlinger bør bli nasjonalt kunstsenter

Trastad samlinger må løftes fram som et nasjonalt senter for Outsider Art. En viktig jobb, mener stortingspresidenten.

Trastad samlinger

Her fra museumsdelen ved Trastad samlinger.

Foto: Nils Mehren / NRK

Stortingspresident Olemic Thommesen har engasjert seg i å løfte fram Trastad samlinger i Kvæfjord.

– Det kan bli et nasjonalt senter for Outsider Art og et visningssted for omsorgen for psykisk utviklingshemmede, sier Thommesen.

Kunst Trastad samlinger

Her et bilde fra Trastad gård. Linoleumstrykket er av Herleik Kristiansen.

Unike samlinger

Trastad samlinger er et museum som viser hvordan folk som ble regna som ikke opplæringsdyktige fikk muligheten til å utvikle siner evner.

Kunstgalleriet som ble åpna for 15 år siden viser nasjonal og internasjonal Outsider Art. Den svært kulturinteresserte stortingspresidenten Olemic Thommesen stiller seg bak forventninga om at samlingene skal løftes til et høyre nivå.

Trenger penger

Trastad samlinger

Stortingspresident Olemic Thommesen, fylkesråd for kultur i Troms, Line Miriam Sandberg, ordfører i Kvæfjord, Torbjørn Larsen, leder av Harstad Høyre, Britt Skinstad Nordlund får høre om Trastad samlinger av Simone Rossner.

Foto: Nils Mehren

Fylkesråd for kultur i Troms, Line Miriam Sandberg sier hun vil jobbe mot regjeringa for å løfte fram Trastad samlinger.

– Vi håper regjeringa vil bevilge mere penger, slik at vi få løftet fram og vist verden denne unike samlingen av kunst, sier fylkesråden.

Psykisk utviklingshemmede

Trastad samlinger har sitt utspring i historien til Trastad Gård i Kvæfjord, som var sentralinstitusjon for psykisk utviklingshemmede i Nord-Norge fra 1954 til 1991. Trastad samlinger har bygd opp sitt museum og galleri i det som var Paviljong 7 på Trastad gård.

Trastad kunst

Kristne ledere var sterkt inne i driften av Trastad gård.

Foto: Nils Mehren / NRK

Museet viser en autentisk bo- og pleieavdeling for funksjonshemmede mennesker i Norge etter 1945. Samtidig formidles en unik historie om hvordan såkalt "ikke opplæringsdyktige" mennesker kunne utvikle seg med kunstuttrykk.

Trastad galleri ble ferdigstilt og åpnet i 2000 av prinsesse Märtha Louise. Galleriet har i dag en nasjonal og internasjonal samling av Rå Kunst/Outsider Art. En del kunstverk er laget av tidligere beboere ved sentralinstitusjonen Trastad gård. Kunstverkene kan ses i galleriets lokaler.

En av de viktigste intensjoner til Trastad samlinger er å øke kunnskapen om såkalte outsider-gruppers deltakelse og anerkjennelse i en kunstnerisk sammenheng.