NRK Meny
Normal

– Transport av energien er den største utfordringen i nord

Statsminister Erna Solberg mener Nord-Norge må satse på sjømatproduksjon, energiproduksjon og på mineralnæringen i framtiden.

Erna Solberg taler på Agenda Nord-Norge

Statsminister Erna Solberg holdt tirsdag formiddag innlegg på konferansen «Agenda Nord-Norge» i Tromsø. Hun gikk på talerstolen for å fortelle om hennes visjon for landsdelen.

– Nord-Norge har i dag utrolig mye å tilby resten av landet, innledet statsministeren med på konferansen «Agenda Nord-Norge» i Tromsø tirsdag.

Hun fortalte at det er fire hovedgrunner til at regjeringen er opptatt av verdiskaping i landsdelen. Disse punktene er energi, metaller og mineraler, mat og natur.

– Verden trenger mer energi fordi verdens befolkning utvikler seg. Mye av denne energien befinner seg nord for polarsirkelen. Barentshavet og Norskehavet er viktige områder for aktivitet fremover. Den største utfordringen for Nord-Norge er transport av energien, fortalte Erna Solberg.

– Vi må ta hensyn til miljøaspektene

Hun fortsatte med at hun mener at verden trenger mer metaller og mineraler. Og at Nord-Norge har lang tradisjon med mineralaktivitet.

Erna Solberg Agenda Nord-Norge

Statsministeren la vekt på hvor viktig det er at regjeringen legger til rette for å utnytte potensialet i landsdelen framover.

Foto: NRK

– Etterspørselen internasjonalt kommer til å være der. Vi tror det er viktig og riktig å ruste Nord-Norge for den framtiden. En av de tingene vi er nødt til å gjøre er å sikre at planprosessene blir bedre og kommer raskere.

Videre la Solberg vekt på hvor viktig sjømatnæringene i Nord-Norge er for framtiden.

– Verden trenger mer mat. De trenger mer sunne verdier, og Nord-Norge står for omtrent 30 prosent av sjømatnæringene. Framtiden er definitivt lys for de marine næringene i Nord-Norge. Derfor er det vår jobb som politikere å sørge for at vi legger til rette for å utnytte dette potensialet framover. Det er en ting vi ikke kan la være å ta hensyn til, og det er miljøaspektene.

– Reiselivsnæringen er en av de viktigste

Det fjerde punktet statsministeren legger vekt på i regjeringens satsing i nord var naturen og reiselivet.

– Som mennesker er vi opptatte av å oppsøke naturen. Nord-Norge har ikke Eiffeltårnet, men ganske mye annet som er unikt. Nordlys, Lyngsalpene og Senja for å nevne noe. Reiselivsnæringen er en av de viktigste næringene i Nord-Norge allerede i dag, og den kommer til å bli viktigere i framtiden.

Erna Solberg avsluttet talen med at regjeringen mener det er viktig å satse på flere områder samtidig for å lykkes i utviklingen.

– Regjeringen mener rett og slett at dere har det meste i nord, derfor satser vi her. Vi får ikke effekt av å satse på kun en sektor. Skal vi få vekst i landsdelen, må vi satse på flere områder samtidig. Utdanning, forskning, innovasjon og infrastruktur er det vi må satse på, uten det klarer vi ikke å utvikle oss.