– Tilbud til flyktninger bør ikke ut på anbud

Ikke alle områder egner seg til konkurranseutsetting, mener administrerende direktør i offentlig bedrift. Tjente 33 millioner kroner på flyktningoppdrag uten anbud.

Svein Thomassen

Svein Thomassen er administrerende direktør i Tromsprodukt.

Foto: Tromsprodukt

– Det er Tromsø kommune som selv bestemmer hva de vil konkurranseutsette eller ikke, sier administrerende direktør i Tromsprodukt, Svein Thomassen. Den offentlige bedriften har fått de største oppdragene som Flyktningtjenesten nå kritiseres for å ha kjøpt uten anbud.

Tirsdag ble det kjent at Flyktningtjenesten i Tromsø kommune har kjøpt tjenester for flere titalls millioner kroner uten å ha hatt tilbudene ute på anbud. Enheten har blant annet siden 2009 kjøpt tjenester for 33 millioner kroner av attføringsbedriften Tromsprodukt, uten konkurranseutsetting.

– Saken er hausset opp

Thomassen mener saken om Flyktningtjenesten i Tromsø kommune er hausset opp, og overdramatisert.

– Tromsprodukt har skriftlige avtaler med Tromsø kommune, og revisor har gjennomgått alt, så for vår del er alt i orden.

Han reagerer på at enhetslederen blir den eneste som blir kritisert, selv om han erkjenner at enhetslederen har gjort formelle feil i denne saken.

– Flyktningtjenesten har, slik vi forstår situasjonen, hatt løpende kontakt med innkjøpskontoret som er proppfull av advokater og jurister og som hele veien har velsignet avtaler som er gjort mellom Tromsprodukt og Flyktningtjenesten. Alle som har vært involvert i dette har vært løpende orientert, sier en noe oppgitt Thomassen til NRK.

I den interne granskingsrapporten som Tromsø kommune la fram tirsdag stå det at det i 2014 var flere samtaler mellom enhetslederen i Flyktningtjenesten og innkjøpskontoret om at kjøp av blant annet språkarbeidsplasser og arbeidslivskurs av Tromsprodukt.

Anna Amdal Fyhn

Anna Amdal Fyhn er byråd i Tromsø kommune.

Foto: NRK

– Etter disse samtalene har innkjøpsavdelingen ikke hørt noe mer om saken, sier byråd Anna Amdal Fyhn til NRK.

Massiv gransking

Det var i april at en tidligere ansatt i flyktningtjenesten ble siktet, og innrømmet grovt bedrageri av 4,5 millioner kroner. Pengene har han underslått ved å opprette fiktive flyktninger.

Både politiet, kontrollutvalget og Tromsø kommunes egen administrasjon har lett for å finne ut hvordan en ansatt kunne underslå 4,5 millioner kroner fra kommunens flyktningtjeneste.

– Det politiske miljøet i Tromsø jobbet i 2010 iherdig for at sosiale bedrifter som Tromsprodukt skulle tildeles arbeidsoppgaver som skulle få svakere arbeidsgrupper som flyktninger og innvandrere ut i jobb. Tromsprodukt begynte i det små, og så har det "ballet på seg". Det viktigste her bør være at man har gjort en kjempejobb for flyktninger, mener administrerende direktør i Tromsprodukt, Svein Thomassen.

Tromsprodukt er en offentlig attføringsbedrift som Troms fylkeskommune, og kommunene Tromsø, Lyngen og Balsfjord eier.