– Teaterkunst er ikke det samme som å selge pølser

I kulissene på Hålogaland Teater har det vært konflikter og uro under den forrige teatersjefen, slår en ny rapport fast.

Hålogaland teater

En ny rapport peker på uro innad i Hålogaland teater.

Foto: Harald Albrigtsen / NRK

Rapporten som nå foreligger er en evaluering av Hålogaland Teater, Teater Ibsen i Skien og Hordaland Teater i Fana. De er blitt evaluert på kunstnerisk kvalitet og ressursutnyttelse. Rapporten er lagd på oppdrag fra Kulturdepartementet, og tar opp hvorvidt næringslivsfolk bør sitte i styrene til teatrene. For Hålogaland Teater sin del er det særlig to forhold evalueringen omtaler. Det er en uro som skal ha vært i Nina Westers periode som leder, og næringslivets inntreden i styret. Wester var leder ved teateret i perioden 2013–2016.

– Det er ikke slik at panelet sier at næringslivskompetansen skal ut igjen, men at teatersjefen har en jobb å gjøre i å styrke den kunstneriske dialogen og det kunstneriske handlingsrommet i møte med denne kompetansen. Ellers blir teatersjefen stående veldig alene. Teaterkunst er ikke det samme som å selge pølser, sier Mette Brantzer som har ledet arbeidet med rapporten.

Godt samarbeid

Tidligere sjef ved Hålogaland Teater, Nina Wester, mener det var bra at næringslivet fikk plass i styret ved teatret. Hun tilbakeviser at hun ble overkjørt som kunstnerisk leder.

Nina Wester

Tidligere teatersjef ved Hålogaland Teater, Nina Wester.

Foto: Hålogaland teater

– Jeg har gitt tilbakemelding til departementet om at jeg har hatt et veldig godt samarbeid med styret og begge styrelederne. Jeg opplevde at de har støttet mitt kunstneriske prosjekt veldig, har vært med på å løfte det fram og har gjort at jeg er blitt modigere.

Wester legger til at det er en klassiker innen teater at det er ulike viljer mellom det kunstneriske og det administrative, og mellom det kunstneriske og markedsføring.

– Slik er det på nesten alle teatrene, sier den tidligere teatersjefen.

Tar rapporten til etterretning

Styreleder ved teateret i Tromsø, Renate Larsen, sier styret har lest og diskutert rapporten.

– Vi har hatt en god diskusjon og evaluering i styret. Vi føler vi er godt sammensatt i forhold til utfordringer som Hålogaland Teater har fremover.

Renate Larsen

Styreleder ved Hålogaland teater, Renate Larsen, mener styret er godt sammensatt.

Foto: privat

I rapporten står det følgende om Hålogaland Teater: "Panelet mener at det bør være rom for et teater med et tydelig samfunnsengasjement uten at det blir oppfattet, slik teatret beskriver det i egenevalueringen, som et "raddis-teater". Teatersjefen og avdelingen selv har nok opplevd samarbeidet som konfliktfylt i perioder. Avdelingen har dessuten fått lide under store utskiftninger og omorganiseringer, og har ikke hatt gode nok rammer til å jobbe optimalt. I tillegg har det vært stor arbeidsmengde på teatret".

Larsen sier de tar denne delen av rapporten til etterretning siden den handler om en tilbakelagt periode.