– Svakt klimabudsjett

– Høyreregjeringens budsjett er svakt på klimaendringene, selv etter tørkekrisen. Arbeiderpartiet krever framtidsretta grep som trygger maten i møte med både tørke og flom, sier Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsperson Nils Kristen Sandtrøen.