NRK Meny
Normal

– Stig var bankens stjernekunde, så lenge pengene strømmet inn

Handelsbanken kjente til alt entreprenør Stig Henriksen gjorde, sa advokat Gunnar Kvamme i sitt vitneprov i Nord-Troms tingrett.

Stig Henriksen med følge

Stig Henriksen (i midten) var en av de mest profilerte boligutviklerne i Tromsø. Her står han sammen med sine forsvarere Rudi Mikal Christensen (til venstre) og Rune Stenstrøm (til høyre)i Nord-Troms tingrett.

Foto: Tom Søbstad / NRK

Kvamme sa i sitt vitneprov tirsdag at det hele tiden var full åpenhet i forhold til banken.

Han var ansatt hos den bedrageritiltalte Stig Henriksen fra 2005 til 2008. Henriksen er blant annet tiltalt for grov svindel mot Handelsbanken.

Når det gjelder posten i tiltalen som går på at Henriksen har fått lån under falske forutsetninger, hevdet vitnet at alle lånesøknader ble skrevet slik som banken ønsket det.

Han fortalte at han hadde sendt oversikt over alt Henriksen eide, slik at banken til enhver tid kjente den økonomiske situasjonen.

Stor tro på Henriksen

På spørsmål fra forsvareren sa vitnet at Handelsbanken hadde stor tro på Henriksen, og ønsket at han skulle lykkes.

– Stig var bankens stjernekunde, sa han, i alle fall så lenge markedet var bra og pengene strømmet inn.

Vitnet var også svært kritisk til Handelsbankens disposisjoner i forbindelse med tvangssalget av Henriksens eiendeler, etter konkursen.

Da ble flere objekter solgt, til det mange har hevdet var en for lav pris.

– Pressen har skrevet om tidenes garasjesalg, og etter mitt syn er ikke det langt fra sannheten, sa advokat Kvamme.

Han mener at dersom banken hadde handlet annerledes, kunne Henriksens selskapet klart seg gjennom boligkrisen, som rammet Tromsøs boligmarked i 2008.

– Ikke til hensikt å lure banken

Kvamme ga Stig Henriksen det beste skussmål som forretningsmann.

– Han var svært seriøs og han jobbet alltid. Han hadde full oversikt over alle sine prosjekter, og han var svært samvittighetsfull, sa Kvamme.

Han understreket at hans inntrykk var at Henriksen satte mye inn på å gjøre opp for seg, og at han aldri hadde hatt til hensikt å lure sin bankforbindelse.

Far og bror slipper å møte

Det har vært knyttet forventninger til hva faren til den bedrageritiltalte eiendomsutvikleren Stig Henriksen kom til å si i retten. Både faren og broren til Henriksen skulle etter planen vitne i Nord-Troms tingrett, men aktor har nå gitt beskjed om at ingen av dem kommer til å bli innkalt som vitner.

Henriksens far kjøpte en hytte av sin sønn for å hjelpe han i en vanskelig økonomisk situasjon. Henriksen er tiltalt for bedrageri i forbindelse med denne transaksjon, noe han ikke har erkjent straffskyld for. Verken faren eller broren har vært villig til å snakke med politiet, noe de har full adgang til. Aktor regner med at de kommer til å innta samme holdning i retten, og ser det derfor som formålsløst å innkalle dem.