– Snødekket i Longyearbyen i ferd med å stabilisere seg

Skredfaren i Longyearbyen er ifølge NVE fortsatt betydelig, men snødekket er i ferd med å stabilisere seg.

Snøskred Svalbard

Folk i Longyearbyen kan trolig senke skuldrene litt, men skredfaren er fortsatt betydelig.

Foto: Helge Carlsen / NRK

Snøkredvarselet som NVE publiserte for Longyearbyen i morges forteller at det er lav sannsynlighet for store og naturlig utløste skred ovenfor den utsatte delen av bebyggelsen i Longyearbyen. Men ekspertene advarer mot all ferdsel i området.

Det skredutsatte området er fortsatt labilt, og det er totalt ferdselsforbud der.

Dette er et utdrag av det skredekspertene skriver på varsom.no i dag:

«Østaværet gir litt snødrift ut i vestvendte leheng i dag. Vinddreining til nord i ettermiddag og utover lørdag gir snødrift ut i sørvendte leheng. Det er varslet litt nedbør kommende døgn, 1-3 mm. Snødekket ovenfor evakuert område er i ferd med å stabilisere seg på grunn av lite nedbør. Relativt høye temperaturer siste 2 døgn som nå er avtagende, bidrar også til stabiliseringen av snødekket. Det er fortsatt lokale svake lag som kan utløse større skred med noe tilleggsbelastning ovenfor evakuert bebyggelse. Det er lav sannsynlighet for store naturlig utløste skred i dette området. All ferdsel i fjellsiden bør unngåes. Det er lite snø på vestsiden av Longyeardalen og dermed vurderes det å være liten fare for skred til bebyggelsen her.»

Skredvarselet for Longyearbyen oppdateres daglig i titida på formiddagen inntil skredsituasjonen er avklart, skriver NVE.

Varselet som nå er lagt ut gjelder til i morgen formiddag.