– Slagkraftig region

Byene Narvik og Harstad, med regionrådene i Sør-Troms og Ofoten, skal samarbeide bedre. I et felles møte mellom de to regionrådene nylig, ble det videre arbeidet staket ut. Hensikten er å få på plass en felles strategi for å styrke området som boregion. Leder av Sør-Troms regionråd, Dag Sigurd Brustind mener regionen er slagkraftig om de jobber mot samme mål.