– Skyver helseproblemer til andre

Det høye antallet utskrivingsklare pasienter fra UNN som Tromsø kommune ikke tar imot, skaper problemer for andre kommuner i fylket. Det sier ordfører i Storfjord, Knut Jentoft. I går opptok 33 ferdigbehandlede pasienter senger på UNN når de kunne vært sendt til hjemkommunen. 28 er fra Tromsø. Jentoft frykter at plassmangel presser sykehuset til å sende for syke pasienter hjem til de andre kommunene.