– Skremmende lavt

Under Sørøyrocken var bare 10 prosent av artistene kvinner. Likestillingsombudet synes at det er skremmende lavt. – Dette er veldig spesiell kjønnsbalanse på festivaler, og ikke på noen måte godt nok i forhold til å fremme både kvinnelige og mannlige artister, sier avdelingsleder i likestillings- og diskrimineringsombud, Mona Larsen-Asp. Larsen-Asp mener at at festivalene ikke gjør nok for å få kvinnelige artister til festivaler.