NRK Meny
Normal

– Statoil skader ikke naturen på Melkøya

Forskere fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) mener Statoils aktiviteter ikke har påvirket vegetasjonen på Melkøya. NINA-forskerne fant heller ikke mer tungmetaller enn vanlig på øya.

Melkøya

Statoils anlegg forurenser ikke jord og planter på Melkøya.

Foto: Allan Klo

I 2003 startet Statoil arbeidet med sitt gassanlegg på Melkøya utenfor Hammerfest. Nå har forskere ved Norsk institutt for naturforskning sett på hvordan utbyggingen har påvirket naturen på øya.

Anlegget tar imot naturgass fra feltene Snøhvit, Albatross og Askeladd i Barentshavet, som kjøles ned til flytende LNG som skipes ut.

Ikke påvirket av utslipp

Siden anlegget slipper ut blant annet ut nitrogenoksider og svoveldioksid, kunne dette føre til forsuring og gjødsling av jord og vegetasjon.

Men forskerne mener nå at dette ikke utgjør noe problem.

– Det er ingenting som tyder på at anlegget påvirker vegetasjonen og jordsmonnet på øya, sier Per Arild Aarrestad, seniorforsker i NINA.

Undersøkt siden 2006

Forskerne har overvåket området siden 2006, hvor de også har målt innholdet av tungmetaller i utvalgte plantearter og jorda. Men heller ikke i disse undersøkelsene har de funnet noe uvanlig.

– Vi anbefaler likevel at overvåkingen fortsetter. Uforutsette utslipp kan skje, og terrestriske økosystemer i arktiske strøk reagerer langsomt på ytre påvirkninger, sier Aarrestad.