– Samfunnet legger mer og mer opp til et sorteringssamfunn

Testen som kan gi svar på om et foster har Downs syndrom eller ikke, blir brukt av flere enn den er ment for. Bekymringsfullt, mener mamma Camilla Schreiber.

Camilla Schreiber

Mammaen til Hermine (nå 10 år), Camilla Schreiber, sier hun er utrolig glad for at hun slapp å ta et valg for ti år siden. – Jeg ville aldri vært uten henne, hun har gjort oss til bedre mennesker, sier Schreiber.

Foto: Privat

Styreleder i norsk nettverk for Downs syndrom, og mor til Hermine (10), Camilla Schreiber, er bekymret for fremtidens utvikling.

– Jeg kan forstå at mange i dag har en uro i svangerskapet som kanskje ikke var like stor tidligere. Det tror jeg er fordi at det er så mange større muligheter i dag enn det var før. Samfunnet legger mer og mer opp til at de skal ha et sorteringssamfunn, mener Schreiber.

– Men det skaper en viss uro hos meg og alle andre foreldre som har barn med Downs syndrom hvor enkelt det etter hvert blir. At det skal være en selvfølge kanskje å fjerne alle med Downs syndrom.

Hermine og godteri

Familien til Hermine (10) hadde aldri trodd på forhånd at de skulle takle et barn med Downs syndrom. Nå er Camilla Schreiber utrolig glad for at hun ikke foretok en fosterdiagnostikk.

Foto: Privat

Urolige i svangerskapet

Nestleder i Bioteknologirådet, Bjørn Mykja, sier de ser tydelige tegn på at den såkalte KUB-testen blir brukt av flere enn den er ment for.

Han viser til en spørreundersøkelse blant relevante leger, som avslører at en god del bruker urokriteriet som indikasjon på å få fosterdiagnostikk.

– De som er urolige for at det er noe galt med svangerskapet, og opplever angst og uro, får tilbud om ultralydundersøkelse som kan lede inn i fosterdiagnostikk, sier Mykja.

Onsdag fortalte NRK at Universitetssykehuset Nord-Norge er et steg nærmere å ta i bruk en ny og mer effektiv test for å avdekke kromosomavvik, blant annet Downs syndrom, hos gravide.

UNN har lenge jobbet for å få bruke såkalte NIPT-tester, og ikke KUB-test som i dag. NIPT kan avdekke flere medfødte sykdommer, kromosomfeil, kjønn og øyenfarge hos foster i mors mage.

Bioteknologirådet har anbefalt UNN å ta i bruk de nye testene, fordi det minker risikoen for feilsvar og unødvendige fostervannsprøver.

– Et vanskelig valg

Schreiber tror det skapes en forventning om at du må teste deg gjennom det som skrives i media om mulighetene som finnes.

– Det er nesten en uro i seg selv å lure på om man er litt rar om man ikke tester seg, for det er gjerne det man bør gjøre.

Hun påpeker at hun synes det er fint at legevitenskapen går framover.

– Men skal noe bli innført obligatorisk, eller et tilbud som alle kan ta, legger samfunnet og sykehusene opp til at det skal være mulighet å ta testen. Hva mener de da kommer etterpå? Foreldrene blir stilt ovenfor et valg. Et vanskelig valg. Og det bekymrer meg, sier Schreiber.