NRK Meny

– Sametinget må ansette jeger

Sametinget bør vurdere å ansette en jeger for å skyte rovdyr. Det mener sametingsrepresentant Beaska Niillas fra NSR, som tok opp saken under denne ukas plenumssamling i Karasjok. Han sier uttaket av rovdyr har vært altfor liten de siste tre årene i pressområder. – Jakt på jerv og gaupe er vanskelig, og hadde passet for en yrkesjeger, sier Niilas.