NRK Meny
Normal

– Sametinget kan gi regjeringa miljøtrøbbel

Regjeringen jobber med en ny miljøstrategi som vil komme neste år. I nordområdene kan dette by på utfordringer, siden Sametinget har ytret ønske om vetorett for utvikling av samiske områder.

Náranaš i Kautokeino kommune

Gruvedrift i Biddjovagge i Kautokeino kommune er en av stedene som kan by på utfordringer mellom gruvedrifta og samiske interesser. Hvis Sametinget får vetorett, kan dette være problematisk, mener Høyre.

Foto: Åse Pulk / NRK

Første nestleder i Stortingets næringskomite, Svein Flåtten fra Høyre er svært kritisk til at Sametinget har ytret ønske om en vetorett for å utvikle områder som er samiske.

– Jeg skal være forsiktig med å ytre meg om legitimiteten av det, men det eneste jeg kan si er at vetorett mot dette vil være svært vanskelig for en enhetlig utvikling over hele landet og det vil jeg beklage hvis et sånt synspunkt står ved lag.

Regjeringen har varslet ny mineralstrategi i løpet av neste år.

Etterlyser kjapp avklaring

Svein Flåtten

Svein Flåtten

Foto: SIGURDSØN BJØRN / SCANPIX

Flåtten mener nå regjeringen i arbeidet med næringsstrategi må gå i nær dialog med Sametinget til det beste for alle parter. Denne avklaringen må komme raskt, sier Flåtten.

– Ja, jeg tror at det vil være en av forholdene som haster mest i næringsministerens strategi, fordi strategien han skal legge må være enhetlig for hele landet og derfor må han få med seg de nordlige fylkene i den jobben han skal gjøre. Og da må den avklaringen komme så raskt som mulig.

LES OGSÅ:

– Vi har en god balanse

Statsråd Trond Giske

Trond Giske

Foto: Roald, Berit / Scanpix

Næringsminister Trond Giske sa under et næringsseminar i Oslo tirsdag at han tror det skal være mulig å skape mange nye arbeidsplasser med ressursene som ligger i nord.

Diskusjonen mellom samene og norske myndigheter har vart lenge.

– Ja, det har vært en lang diskusjon og jeg føler vi har funnet en god balanse mellom hvordan urfolk skal få opprettholde sine tradisjoner og leveveier og det å drive mineralutvinning. Det er fullt forenlig å drive for eksempel reindrift og mineralutvinning i samme område. Det gjelder bare å ha en god dialog og finne gode og praktiske løsninger, mener han.

Gruvedrift i Kvalsund

Også i Kvalsund har motstridende interesser vært et tema.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Overdrevet konflikt

Næringsminister Giske er langt mer optimistisk enn Flåtten, og tror det skal være godt mulig å komme til enighet med Sametinget,

– Jeg ser ikke den hindringen. Jeg tror at det skal la seg løse, og jeg tror Norge skal være bevisst på å følge opp de internasjonale forpliktelsene vi også har, og ha dialog med urfolksrettigheter, uten at det skal være til hinder for økonomisk utvikling i Norge. Jeg tror dette er en konflikt som er overdrevet, og at det er mulig å få til begge deler, sier han.