Ingen sammenslåing i nord: – Regionreformen er en flopp

Det blir ingen sammenslåing av Nordland og Troms. Begge fylkene skylder på at regionreformen er for dårlig forberedt. De kaller den en flopp.

fylkesrådene

Tomas Norvoll og Cecilie Myrseth vil ikke slå sammen fylkene fordi oppgavene ikke er store nok.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

– Vi kommer ikke til å skrive intensjonsavtale, men vil intensivere samarbeidet mellom fylkene og i landsdelen, sa fylkesrådsleder Cecilie Myrseth da hun 20 minutter forsinket kom til pressemøtet sammen med sin kollega Tomas Norvoll i Nordland.

Begge fylkesrådslederne er klar på at det er regjeringas opplegg for regionreform som er for dårlig til at det kan bli noen sammenslåing nå.

– Vi ser jo over hele landet at de store fylkene ikke vil slå seg sammen. Og aller tydeligst på Østlandet. I denne omgangen ser vi at regjeringas regionreform ser ut til å bli en total flopp over hele landet, understreker fylkesrådsleder Myrseth.

Mytseth mener det må komme betydelig større oppgaver til fylkene dersom det skal være noen grunn til å slå seg sammen.

– Per i dag er vi fullt i stand til å handtere de oppgavene vi har, sier Myrseth og Norvoll.

Hvor skulle eventuelt fylkeshovedstaden ligge, i Bodø eller Tromsø?

– Det har vi overhode ikke diskutert, sier Norvoll.

Hvem sitter med svarteper etter dette møtet?

– Det må være regjeringa, sier Tomas Norvoll.

Nordland og Troms skal videre framover samarbeide tettere på skole og næring. Og spesielt i Ofotenområdet er det behov for det.

Det er regjeringa og flertallet i Stortinget som har gått inn for færre regioner i Norge. Finnmark ga tidlig klar beskjed om at de ikke ønsket noen sammenslåing med Troms eller Nordland. Nordland har også vært klar i dette spørsmålet. Fylket vil bestå som egen enhet.