– Rart å feire 13 år med skolegang før dere er ferdige

SV-politiker Benjamin A. Notkevich mener det er på tide å avvikle russetiden. Han møter motstand fra russen selv.

Russedebatt

Helge Sandbakken, russepresident på Kongsbakken VGS, i diskusjon med SV-politiker Benjamin A. Notkevich.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Vi går 13 år på skole, og den viktigste perioden av disse 13 årene er eksamenstiden, hvor du skal sette inn støtet, repetere det du har lært og legge grunnlaget for livet videre, sier Benjamin A. Notkevich (23).

Den unge SV-politikeren prydet førstesiden av iTromsø mandag, med budskapet om at russetiden bør avskaffes.

– Det forundrer meg at vi feirer 13 år med skolegang før vi er ferdige med 13 år med skolegang. jeg har ingenting imot at avgangselevene skal få feire endt skolegang, men det er som sagt merkelig at feiringen legges inn i den viktigste perioden, sier Notkevich.

– De fleste klarer å kombinere

Russepresident på Kongsbakken videregående skole i Tromsø, Helge Sandbakken, kjøper ikke SV-politikerens argumenter.

– Det kan hende russetiden ødelegger for noen, men for de fleste er det en feiring som alle andre feiringer, og de fleste klarer å prestere godt på skolen i russetiden. For meg og mange andre handler ikke eksamen om de siste ukene i mai. Eksamensperioden starter når du begynner på tredjeåret, sier Sandbakken.

Flere avgangselever velger å droppe russetida, for eksempel for heller å fokusere på skole eller idrett i mai.

– Argumentet om at det er så mye fraværet i russetiden merker ikke jeg så mye til. De som er borte i russetiden er som regel de samme som er mye borte ellers, sier Helge Sandbakken.

Håper kommende russestyrer kan se på alternativene

Selv om Benjamin A. Notkevich personlig ønsker å avskaffe russetiden, forstår han ønske om å ha en feiring for å markere endt skolegang.

– Jeg er villig til å strekke meg ganske langt for å finne et kompromiss. Jeg har fått en god del tilbakemelding fra folk som mener vi bør vurdere muligheten for å flytte russetiden til etter eksamen. Dersom vi for eksempel klarer å få inn eksamen før 17. mai, så kan feiringen starte da. Eller den kan flyttes til juni, når det ikke er skole, sier Notkevich.

– Så jeg håper de kommende russestyrene, både lokalt og nasjonalt, kan være med å se på muligheten for endringer.

Fylkesråd for utdanning i Troms, Roar Sollid, sier det er lite han kan gjøre med russefeiringen.

– Det er jo ikke et opplegg i regi av den videregående skolen, og eksamensdatoene settes fra sentrale hold, sier Sollid.

– Russetiden trenger ikke gå ut over eksamensresultatene. Det er jo helt opp til russen selv å prioritere hva som er viktig, sier Sollid, som forteller at han ikke har fått noen direkte henvendelser fra skoleledelsen rundt om i fylket som tyder på at de ser på russetiden som et stort problem.