Normal

– Rapporten angår ikke Senterpartiet

Senterpartiet mener at omtalen av dem i den knusende Troms Kraft-rapporten kun gjelder interne forhold i Troms Kraft.

Troms Kraft

Det har vært brukt 30 millioner kroner på å granske Troms Kraft de siste tolv årene.

Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix

Knut M. Olsen

Generalsekretær i Senterpartiet, Knut M. Olsen.

Foto: Hans-Olav Rise / NRK

Tirsdag ble granskingsrapporten om Troms Kraft offentliggjort.

Hovedkonklusjonen var at milliardtapet i Kraft og Kultur kunne vært unngått. Rapporten viser også svikt på kompetanse i ledelsen og økonomifunksjonenet, og svikt i kontrollfunksjonene.

Senterpartiet blir omtalt i rapporten i forbindelse med at ledelsen i Troms Kraft visste at Senterpartiet var mottaker av 200.000 kroner fra Troms Kraft.

Pengene skulle gå til prosjektet «Slipp energien løs! – en politikk for realisering av fornybar energi».

– Saken avsluttet

Senterpartiet fikk en bot av Økokrim på 200.000 kroner for brudd på bokføringsloven da saken ble avdekket.

– Senterpartiet sier at de føler saka med deres befatning med Troms Kraft er blitt avsluttet, sier generalsekretær i partiet, Knut M. Olsen.

Partiet fikk i 2011 et forelegg på 200 000 kroner for brudd på bokføringsloven. I tillegg fikk partiets daværende generalsekretær og en ekstern kommunikasjonsrådgiver hver et forelegg på 50 000 kroner.

– Ingen nye opplysninger

– Vi kan ikke se fra sammendraget av granskingsrapporten om Troms Kraft som ble offentliggjort i går, at det framkommer nye opplysninger som angår oss. Omtalen av oss i rapporten gjelder interne forhold i Troms Kraft.

Men det står at den tidligere konsernsjefen i Troms Kraft drev politisk påvirkning av Senterpartiet. Stemmer det?

– Dette har jeg ingen kjennskap til, sier generalsekretær Olsen.