– Rabiesutbruddet på Svalbard er over

Det første rabiesutbruddet på Svalbard på 30 år, ser ut til å være over.

Rein med mulig rabies

Veterinær Harald Os og Espen Stokke fra Sysselmannen med et reinsdyr som har blitt avlivet utenfor Longyearbyen etter mistanke om rabiessmitte i fjor.

Foto: Sysselmannen

Basert på utfordringer fra tidligere utbrudd, og de observasjonene som vi har gjort i år, anser vi utbruddet med all sannsynlighet for å være over, sier NP-forsker Eva Fuglei til Svalbardpostens papirutgave.

Norsk polarinstitutt (NP) og Mattilsynet fikk i oppdrag av Sysselmannen å vurdere om rabiesutbruddet var over.

Det var i fjor høst at det ble slått fast at det første rabiesutbruddet på Svalbard på 30 år var et faktum.

Strenge restriksjoner

Få dager etter at en kvinne ble bitt i hælen av en rev i Sjøområdet i Longyearbyen, ble en polarrev som ble drept av en hund påvist rabiessmittet.

Utover høsten og vinteren ble flere polarrever og reinsdyr påvist rabiessmittet. Til sammen ble det påvist rabiessmitte hos ti svalbardrein og fem polarrev.

Sysselmannen gikk ut med strenge restriksjoner for å hindre videre smitte, deriblant ekstraordinær båndtvang for alle hunder i byen.

I oktober ble det satt ut feller for å fange og avlive polarrev som befant seg i nærheten av Longyearbyen.

Fanget polarrev

Årsaken til at revene ble tatt ut, er både for å hindre nærkontakt med mennesker, og at syke dyr smittet hverandre rundt Longyearbyen.

Jegere og andre som skulle håndtere døde og levende ville dyr på Svalbard ble oppfordret til å ta rabiesvaksine, og over 300 personer vaksinerte seg.

Så lenge det var dagslys gjennomførte Sysselmannen overflyvninger over nærområdene til Longyearbyen og Barentsburg for å se etter døde og syke dyr. Dette tiltaket er avsluttet, og det er ikke påvist rabiessmitte hos dyr på Svalbard siden mars.

Sysselmannen avventer

De smittete dyrene ble funnet i områdene rundt Longyearbyen og Barentsburg og ved den polske forskningsstasjonen i Hornsund, sør på Spitsbergen.

Sysselmannen venter enda på uttalelser fra Mattilsynet frø de vil slå fast at rabiesutbruddet er over.

Seniorrådgiver Espen Stokke sier til Svalbardposten at de opprettholder status og fortsetter med den ekstraordinære båndtvangen for hunder inntil videre.