NRK Meny
Normal

– Prioriterer ikke psykisk helse i budsjettene

Mental Helse Ungdom etterlyser mer penger og satsing på psykisk helse.

Adrian Lorentsson

Adrian Lorentsson er styreleder i Mental Helse Ungdom.

– Samhandlingsreformen setter svake grupper opp mot hverandre. Det sier styreleder Adrian Lorentsson i Mental Helse Ungdom.

Samhandlingsreformen gir kommunene støtte for å ta seg av pasienter med kroppslige lidelser. Det skaper et tydelig skille mellom pasientgrupper, når disse ordningene ikke gjelder psykisk syke pasienter, mener Lorentsson.

– Kommunene må ta ansvar

Statssekretær Lisbeth Normann

Statssekretær Lisbeth Normann i Helse- og omsorgsdepartementet sier kommunene kjenner befolkninga best, og derfor må prioritere innenfor de rammene de har.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Dårlig datagrunnlag er årsaken til at en finansieringsordning for utskrivningsklare psykisk syke pasienter ikke har blitt fulgt opp.

Det sier statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Lisbeth Normann. Hun mener derfor at øremerking av penger til kommunene ikke er hensiktsmessig.

– Det er viktig for oss at kommuene tar ansvar for å prioritere innenfor de pengene de har, fordi de kjenner sin befolkning og behovet til befolkninga best. Dette er også viktig å diskutere på politisk nivå, mellom de ulike departementene som har ansvar, for få det til på en god måte, sier Normann.

– Manglende oppfølging av psykisk syke er svært uheldig, og pasientene risikerer å bli syke igjen. Det sier klinikksjef ved Allmmenpsykiatrisk klinikk på Universitetssykehuset Nord-Norge, Magnus Hald.

Ved Universitetssykehuset Nord-Norge blir mange pasienter værende for lenge fordi kommunene ikke kan ta imot dem.

Hald mener det er viktig at kommunene tar på alvor ansvaret de har psykisk syke. Det gjelder blant annet å sørge for at folk får bolig og annen oppfølging.