– Politiet har få bevis som kan knytte han til drapet

Forsvaret til mannen som er tiltalt i Sjøvegan-drapet er tydelig på at de mener påtalemyndigheten ikke har en god sak. De vil lansere andre mulige gjerningspersoner i løpet av rettssaken.

Forsvaret

SKEPTISK: Forsvarsadvokatene Alexander Greaker (til venstre) og Daniel Storrvik mener påtalemyndigheten har få bevis rettet mot den tiltalte.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Vi kommer til å legge vekt på seks punkter som vi mener er utslagsgivende i denne saken.

Slik startet forsvarer Alexander Greaker sitt innledende foredrag da rettssaken i Sjøvegan-drapet startet onsdag.

En 38 år gammel mann står tiltalt for å ha voldtatt og drept 59 år gamle Marie-Louise Bendiktsen i juli i 1998. Han er videre tiltalt for å ha satt fyr på huset hennes, for å skjule sine spor.

Den tiltalte erkjenner ikke straffskyld.

Hvem var tiltalte?

Et viktig tema på rettssakens første dag har vært bakgrunnshistorien til den tiltalte. Han hevder selv å være født i 1980, og komme fra et krigsherjet området i Sri Lanka.

Han måtte bort, men det var ikke lov for personer under 18 år å reise alene med fly. Ettersom han da var under 18 år, måtte han skaffe seg falske ID-papirer for å få flybillett.

Derfor opplyste han at han var født i 1976 da han først ankom Norge. Senere endret han dette til 1980.

Det eksisterer tannanalyser som tilsier at han er født i 1980. Samtidig la påtalemyndigheten frem undersøkelser fra Interpol som hevder at tiltalte er født i 1976. Dette er viktig med tanke på straffeutmålingen, om tiltalte eventuelt skal dømmes ut fra at han var mindreårig da drapet fant sted.

– Men det sår også tvil om troverdigheten til den tiltalte, mener aktor Torstein Lindquister.

Forsvarer Alexander Greaker mener det er mer enn alderen som er relevant, når det kommer til hvem den tiltalte var da han kom til Norge:

– En enslig mindreårig asylsøker fra et krigsherjet land vil kanskje forholde seg annerledes til for eksempel politiet enn andre. Noe som kan ha påvirket måten han har forklart seg på opp gjennom årene, sier forsvarer Alexander Greaker til NRK.

Hvilke beviser foreligger?

Det andre punktet Greaker mener er viktig i saken er hvem Marie-Louise Bendiktsen var. Den tiltalte hevder nemlig at han hadde et seksuelt forhold til den drepte kvinnen.

Men kanskje det viktigste punktet for forsvaret er hvilke beviser påtalemyndigheten egentlig har i saken.

– Slik jeg ser det så har de få bevis som kan knyttes direkte mot den tiltalte, sier Alexander Greaker.

I sitt innledende foredrag fortalte aktor Torstein Lindquister om det enorme etterforskningsarbeidet i den over 20 år gamle saken. Det er blant annet gjennomført avhør og utspørring av mer enn 2 400 personer og mer enn 2 000 menn har avgitt DNA-prøver.

– Vi har også funnet flere ting, som hårstrå, knapper og lignende vi har trodd ville føre oss nærmere løsningen. Men det har de dessverre ikke gjort, sa Lindquister.

Politiet fant også sæd på den drepte kvinnen. Ikke før i 2013 klarte de å hente ut en komplett DNA-profil fra disse prøvene.

DNA-profilen fra sæden er en komplett match med den tiltalte, men han hevder å ha hatt et seksuelt forhold til Bendiktsen.

I retten forklarte han blant annet at de hadde møttes tre ganger, én gang hos henne, én gang hos han, og hjemme hos henne dagen hun ble drept. Ved de to siste møtene hevder han at de to hadde samleie.

Aktor Torstein Lindquister mener de likevel har en sterk sak.

– Vi mener vi har bevis som sier at han har gjort det som står i tiltalen. De biologiske funnene som ble gjort på åstedet er vanskelig å forklare bort. Så blir det viktig å bevise hvem både den tiltalte og den drepte er og var, og om han er troverdig når han forklarer seg i retten, sier Lindquister.

– Hvilke andre bevis har dere som styrker saken deres, utover DNA-sporene?

– Jeg skjønner at dere vil ha konkrete bevis, men alt som blir sagt i denne rettssaken vil jo fungere som bevis for å styrke eller svekke den tiltales forklaring. Det er blant annet svært interessant å høre hva helsesøsteren som hadde ansvar for asylsøkerne i kommunen på den tiden vil si, sier Lindquister.

– I sum mener vi det vil bekrefte vår sak, fortsetter han.

Da tiltalte ble spurt om detaljer rundt det første av samleiene han skal ha hatt med Marie-Louise Bendiktsen, fikk han problemer med å svare for seg.

Torstein Lindquister

LITEN TROVERDIGHET: Aktor Torstein Lindquister mener tiltaltes forklaring er lite troverdig.

Foto: Petter Strøm / NRK

I tillegg fortalte tiltalte at den nevnte helsesøstera var den eneste han fortalte om forholdet sitt til Marie-Louise Bendiktsen.

Han fortalte ikke politiet om forholdet i avhør av flere grunner.

– Politiet snakket om voldtekt og drap. Det hadde ingenting med meg å gjøre, sa han i sin forklaring.

I tillegg fryktet han at han ville bli utstøtt fra det tamilske miljøet, dersom de fikk vite om forholdet deres.

Marie-Louise Bendiktsen

DREPT: Marie-Louise Bendiktsen ble drept med 13 knivstikk. Hun ble funnet i sitt eget hus, da det brant ned.

Foto: Privat

Mange vitner

Et annet punkt forsvarer Alexander Greaker er kritisk til, er hvor vidt saken er godt nok opplyst, om påtalemyndigheten har drapsvåpenet og hva motivet for drapet skulle vært.

– Her er det snakk om en ung gutt fra et krigsherjet land som har fått en ny sjanse. Hvorfor skulle han sette alt dette på spill, spør Alexander Greaker.

– Hvordan skal dere utnytte dette i rettssaken?

– Det er derfor vi har hentet inn så mange vitner, som kan belyse disse punktene. I tillegg blir utspørringen av dem som jobbet med etterforskningen i det lokale politiet viktig å få spurt skikkelig ut.

Vil lansere andre mulige gjerningspersoner

Alexander Greaker forteller også at de i løpet av rettssaken kommer til å peke på andre personer som kan knyttes til drapet.

– Betyr det at du vil lansere andre kandidater som drapsmenn?

– Det kommer jeg til å gjøre, og det er bakgrunnen for den bevisførselen vi har. Jeg kommer ikke til å gå inn på antallet, men vi har mange mistenkelige og aktuelle personer som kommer til å bli presentert for retten.

– Som politiet ikke har undersøkt?

– De har undersøkt de, og vet hvem de er, men de er fortsatt interessante.

Aktor Torstein Lindquister bekrefter at de har mistenkt og etterforsket flere personer de 20 årene som har gått siden saken.

– Flere av disse sporene har vist seg å ikke føre noen vei, og så er det selvfølgelig mange personer som man ikke har full oversikt over, sier Lindquister.

– Men dette rokker ikke din overbevisning om at dere har rett mann?

– Vi har rett mann, det føler vi oss overbevist om. Det eneste konkrete tekniske beviset vi har som knytter noen til åstedet er fra han. Og at hans forklaring om sin relasjon til avdøde ikke er troverdig.

Det er satt av tre og en halv uke til rettssaken i Nord-Troms tingrett. Vi følger rettssaken her: