– Ord følges ikke av handling

Havnedirektøren i Tromsø mener myndighetene ikke har gjort nok for å få godstransport over fra vei til sjø.

Vil ha mer godstransport på sjø

Vil ha mer godstransport på sjø

Antallet vogntog på norske veier øker stadig, mens godstrafikken med båt er som før. Nå går havnedirektøren i Tromsø hardt ut mot regjeringa og Kystverket, som han mener ikke gjør nok for å overføre gods fra vei til kjøl.

– Ord følges ikke av handling. Det virker som om samferdsel er ensbetydende med vei, og da blir sjøtransport fraværende. Jeg etterlyser en mer samlet koordinering når det gjelder næringstransport, sier havnedirektør i Tromsø, Halvar Pettersen.

Tall som NRK har innhentet fra Transportøkonomisk Institutt viser at det har vært en særlig vekst i de lange transportene med lastebil, en oppgave som like godt kunne skjedd med skip, mener Pettersen.

– Dersom det ikke er nasjonal politikk å få godstransport fra land til sjø, så bør man heller ikke si det. Heller ikke Kystverket har gjort jobben sin, en organisasjon som har det ansvaret de har bør også stille seg spørsmål om hva de kan gjøre for å realisere den nasjonale politikken.

Lisbeth Berg-Hansen

Kystminister Lisbeth Berg-Hansen innrømmer at mer kunne vært gjort for å få mer godstransport sjøveien.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

– Lite som har skjedd

Kystminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap) innrømmer at det ikke er så mye som har skjedd når det gjelder å få mer godstransport på skip, men avviser at det bare er regjeringen sin feil.

– Det er en hel verdikjede hvor alle må ta sin del av ansvaret, ikke minst de som driver havnene. Flere av de aktørene i transportnæringen har pekt på behovet for effektive havner.

Berg Hansen sier at flere tiltak vil komme i den nye nasjonale transportplanen som er under arbeid.

Flere tiltak på gang

Kystverket svarer at de har redusert avgiftene for sjøtransporten med 73 millioner kroner fra i fjor til i år. Men de har mer på gang.

– Det å kunne ha statlig medfinansiering inn i kommunale og interkommunale havner er noe Kystverket har foreslått, nå er det opp til regjeringen å se om de ønsker det, sier Kystdirektør Kirsti Slotsvik.