NRK Meny
Normal

– Operasjonsledere må måle økonomi opp mot publikums sikkerhet

Store kutt ramme små politidistrikt. – Det er vårt fylke som er de store budsjettaperne, sier Politiets Fellesforbund Øst-Finnmark. Polititopp Vidar Refvik svarer med at distriktene må jobbe smartere.

Illustrasjon: Politihuset i Vardø og Odd Børre Evensen

VIL HA PENGER: Odd Børre Evensen (innfelt) i Politiets Fellesforbund Øst-Finnmark mener situasjonen i distriktet er uholdbar. Verre blir det med 20 prosent kutt i overtid, kutt i innkjøp av utstyr og i generell drift. Dette kommer på toppen av at de ikke er tiltenkt nye stillinger neste år. Bildet er montasje og hoveddelen er tatt utenfor lensmannskontoret i Vardø i Øst-Finnmark.

Foto: Fredrik Norum/privat

I 2015 må politiet i hele landet kuttet 105 millioner kroner. En tredjedel av kuttene er ren overtid. I går presenterte NRK overtidsbruk, og -kutt, i alle politidistriktene (se tabell nederst i artikkelen).

Jan Arild Ellingsen

MER POLITI: Justispolitiker Jan Arild Ellingsen (Frp) lover å gå sin egen justisminister i sømmene.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Oversikten viser at de små distriktene rammes hardt. Øst-Finnmark er et eksempel på et politidistrikt som både må gjøre store innhogg i overtidsbruken samtidig som de ikke er tiltenkt nye stillinger.

Kutt i drift og til innkjøp kommer i tillegg.

Penger vs. sikkerhet

– Slik situasjonen er nå må operasjonsledere sitte og tenke på økonomi, og måle dette opp mot publikums sikkerhet. Det er veldig uheldig og en utfordring for dem. Det er ikke slik det bør være, sier Odd Børre Evensen i Politiets Fellesforbund Øst-Finnmark til NRK.

Les også: Regjeringen: Politiet må kutte 105 mill

Les også: Førebels ingen nye stillingar til politidistriktet

Les også: – Positivt at man ser helhelten

Vidar Refvik

– JOBB SMARTERE: Assisterende politidirektør Vidar Refvik mener resepten ved nedskjæringer er enkel.

Foto: NRK

Politidirektoratet mener politidistriktene må bruke ressursene bedre.

– Skjer det noe alvorlig så må politiet selvsagt rykke ut selv om det betyr overtid. Alle distriktene har mulighet for å effektivisere. Det er også tanken bak disse kuttene. Dette kan dekkes inn ved å jobbe smartere og effektivisere på enkelte områder. Kuttene er beregnet ut ifra en modell som er lik for hele landet, sier assisterende politidirektør Vidar Refvik til NRK.

Fremskrittspartiet (Frp) har hatt politi som en av sine fanesaker. Da de var i opposisjon flagget de dette høyt. Evensen er derimot ikke fornøyd med det Frp har fått til etter ett år i regjering.

– Vi er budsjettapere

– Hvis vi ser politidistriktene i Finnmark sett under ett så er vi nok de store budsjettaperne innen justispolitikk.

Jan Arild Ellingsen (Frp) sitter i justiskomiteen på Stortinget på sin tredje periode. Han lover å riste i justisminister og partifelle Anders Anundsen (Frp) hvis situasjonen blir uholdbar.

– Jeg kommer selvsagt til å holde full fokus på det som skjer videre. Dersom jeg ser behov for det kommer jeg til å konfrontere Anundsen på en måte han kommer til å legge merke til, slår Ellingsen fast.

Han har allerede mottatt bekymringer fra flere politimestere.

– Det er noe som går inn på meg. Jeg ønsker at norsk politi skal være i stand til å gjøre en god og effektiv jobb i hele landet. Grunnen er enkel: folk i Øst-Finnmark, og Nordland for den saks skyld, er skattebetalere som alle andre. Det er klart de ønsker valuta for pengene.

Les også: Statsbudsjettet 2015

Les også: 400 nye politifolk - bare sju nye dommere

Les også: Må kjempe for å få meir politi

Bruker penger på Russland

Av de totalt 200 ansatte i politiet i Øst-Finnmark er 120 av dem politiutdannet. Av den totale bemanningen brukes 48 årsverk, sivilt og politi, til oppgaver på grensen mot Russland. Dette er oppgave Norge har forpliktet seg å ta gjennom Schengen-samarbeidet.

Anders Anundsen legger fram statsbudsjettet 2015

FÅR ADVARSEL: Justisminister Anders Anundsen (Frp) risikerer å få smekk på fingrene av sine egne.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

20 av de 200 stillingene i distriktet blir også brukt til å betjene Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester. Den øremerkede ressursbruken gjør politidistriktet enda mer sårbart.

– De ressursene får vi ikke brukt andre steder i distriktet. Med de nye kuttene ligger bekymringen i at vi ikke har døgnkontinuerlig beredskap. Det betyr at vi må bruke overtid når det skjer noe. Når vi får beskjed om å kutte så blir det en utfordring, sier administrasjonssjef i Øst-Finnmark politidistrikt Kjell Stabæk til NRK.

Neste år har regjeringen lovet 350 nye stillinger i politiet. 200 av dem er allerede fordelt (se høyre rad i tabellen under). Totalt er det 27 politidistrikt i Norge, og 23 av dem må kutte i overtidsbruk. Av disse er 12 distrikt ikke tiltenkt nye stillinger.

– Jeg har vanskelig å se hvordan det skal gå, men vi skal gjøre vårt beste, sier Stabæk.

Over regjeringsmålet

Målet til regjeringen er å ha 2 politibetjenter per 1000 innbyggere i hvert distrikt. I Øst-Finnmark er de allerede oppe i 3 betjenter per 1000 innbyggere. Med de øremerkede oppgavene mener Evensen statistikken ikke blir representativ.

– Det å si at vi har god politidekning blir en feil fremstilling.

Politidirektoratet kan ikke si noe om hvem som får de resterende politidistriktene.

– Det er for tidlig å si. Vi skal blant annet drøfte dette med alle landets politimestere før det blir endelig avgjort, avslutter Refvik.

Overtidskutt i politiet i 2015

Politidistrikt

Beregnet overtid 2014 pr. 01.07.2014

Kutt i 2015

Sparing i prosent (ca.)

Nye årsverk 2015 (200 av 350 stillinger er foreløpig fordelt)

Øst-Finnmark

6.708.040

1.320.000

20

0

Vest-Finnmark

5.112.727

1.000.000

20

0

Sogn og Fjordane

7.487.815

1.500.000

20

0

Nordmøre og Romsdal

7.889.798

1.550.000

20

8

Gudbrandsdal

5.374.782

1.100.000

20

0

Romerike

18.855.806

1.900.000

10

14

Midtre Hålogaland

7.579.325

770.000

10

0

Hedmark

9.591.018

1.000.000

10

7

Oslo

67.393.997

10.000.000

15

42

Sunnmøre

6.321.150

640.000

10

0

Vestoppland

5.451.677

520.000

10

0

Rogaland

19.264.536

3.800.000

20

17

Salten

4.633.123

460.000

10

10

Helgeland

4.431.401

230.000

5

0

Nordre Buskerud

4.833.087

230.000

5

2

Søndre Buskerud

10.189.304

1.500.000

15

9

Haugaland Sunnhordland

6.189.194

600.000

10

16

Sør-Trøndelag

10.189.194

1.400.000

10

12

Follo

6.732.862

320.000

5

0

Troms

6.112.224

0

0

5

Asker og Bærum

6.295.561

630.000

10

2

Hordaland

19.345.758

0

0

24

Telemark

7.948.804

380.000

5

0

Agder

11.180.635

550.000

5

12

Østfold

9.710.357

450.000

5

12

Vestfold

7.892.227

0

0

8

Nord-Trøndelag

4.410.922

0

0

0