Får så ørene flagrer etter nynorsk-hets

– At nynorsk er særlig upopulært i Nord-Norge, skyldes lavt utdanningsnivå og en tendens til å sparke nedover, sier språkprofessor.

Spynorsk mordliste

Intoleranse mot nynorsk kommer oftere til uttrykk blant nordlendinger enn ellers i landet, mener språkprofessor.

Etter at det onsdag ble lagt ut en sak på nynorsk på NRK Troms og Finnmark sine hjemmesider, har flere gitt uttrykk for sterk misnøye i sosiale medier.

– "Vil journalisten jobbe her oppe, bør dialekten være så vi forstår den. Vist ikke, går det faktisk fly sørover. Der kan hun prate somalisk for meg", var en av kommentarene som tikket inn på Nordnytts Facebook-side.

"Nynorsk er et utdøende vestlandsspråk basert på kunstig åndedrett fra staten", skrev en annen irritert leser.

En av dem som kastet seg inn i nettdebatten, og tok til motmæle mot nynorsk - kritikken, er professor i språkvitenskap ved UIT Norges arktiske universitet, Øystein Vangsnes.

– Kan ikke oppføre seg som folk

Øystein Vangsnes

UIT-forsker Øystein Vangsnes er ikke nådig mot nynorsk-kritikerne.

Foto: Lars Nes

«Nord-Noreg er ein landsdel med kulturelt og intellektuelt underskot», skrev Vangsnes på Twitter onsdag.

Vangsnes lot seg provosere av de negative kommentarene. For denne formen for språklig intoleranse kommer oftere til uttrykk i Nord-Norge enn ellers i landet, sier han til NRK.

– Jeg mener slike kommentarer er et utslag av at det er flere her enn andre steder som ikke kan oppøre seg som folk. Det er selvsagt bare noen få det er snakk om, men at noen tar skrittet, betyr at det er for lite sperrer i kulturen her oppe.

– Skyldes lavt udtanningsnivå

– Så vi er en gjeng med uoppdragne folk?

– Ja, dette er jo et skudd fra hofta fra min side, men det er gjort undersøkelser jevnlig på dette med holdninger til nynorsk rundt omkring i landet. Det viser seg gang på gang at den største motstanden mot nynorsk fins i Nord-Norge.

– En viktig forklaring er at utdanningsnivået er lavere i Nord- Norge. Det å ta utdannelse og dyrke refleksjon, bygger ned den type utsagn og oppførsel, legger Vangsnes til.

Vangsnes mener samme tendens kan ses hos nordlendinger også i andre sammenhenger, for eksempel i diskusjoner rundt samisk og synliggjøring av samisk språk.

– Føler seg underlegne og sparker nedover

– Historisk er det slik at nordlendinger er språksosiologisk underlegne folk sørpå. De kan føle seg underlegen hovedstadsmålet, bokmål, og da er det fort gjort å sparke videre ned på de som er lengre ned på rangstigen - i dette tilfellet nynorsk.

Vangsnes mener nynorsken er høyst relevant i Nord-Norge, fordi dialektene her strukturelt sett ligger nærmere nynorsk enn bokmål.

– Men nordlendinger er rett og slett fremmedgjorte for nynorsk, sier han.

– Hva skal til for at vi i nord ikke bryr oss om det skrives og snakkes bokmål eller nynorsk på radio, tv og nett?

– Eksponering er viktig, det å høre mer nynorsk vil jo gjøre at man ikke bryr seg så mye. Når det kommer påstander om at man ikke kan forstå det som blir sagt, er det jo helt kokeliko. Det er ikke sånn at det er vanskelig for nordlendinger å forstå nynorsk.

Vangsnes mener likevel det er viktig å ta språkdebatten når den kommer opp, og tror det er håp for nordlendinger som ikke tolererer nynorsken.

– Jeg tror det skal gå bra. Heldigvis er det mange flotte og kloke nordlendinger, som tar til motmæle, og det ser vi og i nettdebatten, avslutter han.