– Noen hus er feil oppmålt, ja!

Noen hus er feil oppmålt, mener han. Men lover at det skal bli rettet opp. ​Rett over påske starter arbeidet med å behandle de mer enn 300 klagene på høy eiendomsskatt i Målselv.

Ole K. Andreassen

Ole K. Andreassen leder sakkyndig nemnd i Målselv og er klar til å behandle flommen av klager på eiendomsskatt

Foto: Arild Moe / NRK

Politikerne i Målselv ga litt etter for press fra aksjonsgrupper i sitt møte i mars. Da hadde raseri og fortvilelse vokst i Målselv etter at boligeiendommer ble taksert på nytt. Politikerne satte derfor ned promillesatsen fra sju til fem. Enkelte politikere ville innføre et bunnfradrag. Det ble ikke gjort i denne omgang.

Noe tilsvarende har skjedd i I Bodø kommune de siste ukene.

Nå skal nemnda, som får inn klagene, se om huseierne i Målselv er riktig behandla:

Ole K. Andreassen leder det som heter sakkyndig nemnd i Målselv. Den skal behandle de flere hundre klagene som kom inn etter at kommunen i vinter sendte ut nye regninger for eiendomsskatt.

Sjelden har dølene reist seg mot myndighetene som i denne saka etter regningene økte opptil 300 prosent og mange opplever store feil i beregningsmåten.
Ole K. Andreassen, en garva politiker i Frp og Høyre, har sittet i nemnda sammen med to andre i ti år.

Boligfelt i Målselv

Målselv-boliger som fikk ny verditakst.

Foto: Arild Moe / NRK

Andreassen forklarer at den sakkyndige nemnda har som oppgave å finne omsetningsverdien av eiendommer.

80 prosent av omsetningsverdi

– Og vi har prøvd å legge oss på 80 prosent av omsetningsverdien. Og det ser ut til å stemme bra.

– Men når folk opplever at de får opptil 300 prosent økning i eiendomsskatten. Hva går galt da?

– I 2007 ble det gjort taksering i Målselv forrige gang. Og vi var nok klar over at vi la oss litt lavt da, at verdien ble satt langt under markedsverdi. Det er nok hovedårsaken til økninga.

Les også:

Men Andressen mener det ikke er så ille som folk vil ha det til. Han viser til at etter at kommunestyret satte ned promillesatsen fra sju til fem, får hver eiendom i Målselv en cirka skatteøkning på 1000 kroner. Og siden det er ti år siden sist, blir det 100 kroner årlig i økning.

– Har du sett på noen av klagene som er kommet inn?

– Jeg har fått referert noen av klagene fra dem som arbeider på eiendomsskattekontoret. Det er ikke noe mønster i klagene. Men det er en del som klager på feil mål på bygninger. Og det skal være en enkel sak å rette opp dem. Og vi skal imøtekomme klagene så langt det er mulig.

Andreassen sier firmaet som gjorde takseringa, har fulgt eiendomsskatteloven. Der står det at bygninger bare skal besiktiges utvendig.

– Av en eller annen merkelig grunn, sier han.

Ei uke eller mer

Ole K. Andreassen mener kommunestyret burde redusert promillesatsen i budsjettbehandlinga før jul.

– Det ville dempet støyen betraktelig.

Når nemnda går i gang med klagebehandlinga etter at fristen går ut 21. april, regner Andreassen med at de vil bruke en ukes tid på den, kanskje litt mer.

Den sakkyndige nemnda er oppnevnt av kommunestyret. Men Andreassen understreker at nemnda er uavhengig av det.

Som tidligere politiker mener Ole K. Andreassen at eiendomsskatt er en for gammeldags måte å beskatte folk på. Den er skjønnsmessig beregnet. Andreassen mener det må finnes andre måter å få inn skatt på. Han er redd for at Målselv gjør seg til en litt mindre attraktiv kommune hvis eiendomsskatten er urimelig høy.