NRK Meny
Normal

– Nektes spesialundervisning på morsmålet

Sametingsråd Silje Karine Muotka reagerer på at samiske barn med lærevansker ikke blir tilbudt spesialundervisning på samisk.

Samiske bøker

Barn med samisk morsmål som har lærevansker eller behov for spesialpedagogikk, må ofte velge bort det samiske språket, sier sametingsråd Silje Karine Muotka.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Sametingsråden sier hun kjenner til en rekke tilfeller der samisktalende barn bare blir tilbudt spesialundervisning på norsk, når de får lærevansker.Flere samiske foreldre har kontaktet henne om slike saker.

– Frarådes undervisning på samisk

Foreldrene forteller at de blir frarådet å gjennomføre spesialundervisningen på samisk, skriver Muotka i en kronikk på sametingets nettsider.

– Det som ofte ser ut til å inntreffe, er at hvis et barn med samisk som morsmål får behov for tilrettelegging eller spesialpedagogikk, så kan det skje at barnet må velge mellom opplæring på samisk, eller retten til tilpasning og spesialpedagogiske tilbud, sier Muotka til NRK.

Muotka tror stor mangel på fagfolk med samisk språkkunskap er en del av årsaken til situasjonen.

– Det kan også være at støtteapparatet ikke har nok kunnskaper om hva slags konsekvenser dette vil få for det enkelte barnet, men det blir spekulasjoner fra min side, sier hun.

Silje Karine Muotka/NSR

– Foreldre blir frarådet å la barna få spesialundervisning på samisk, sier sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR).

Foto: Linn Margrete Påve / NRK Sápmi

– Svekker barn i en utsatt situasjon

Sametingsråden mener en slik praksis svekker undervisningstilbudet til barna, samtidig som deres muligheter til å bevare språket svekkes.

– Jeg tror det gjør at barn som allerede er i en sårbar situasjon, får enda større utfordringer. Språk og kulturell tilhørighet er viktig for barn, så når man tar barnet bort fra sitt lokalsamfunn ved å ikke tilrettelegge for undervisning på samisk, så vil deres utfordringer bli forsterket, og dette er veldig uheldig, sier Muotka.

Fylkesmannen: – Kjenner ikke problemet

Fylkesmannen i Finnmark har ansvaret for å kontrollere om barn i Finnmark får undervisningen de har krav på. Men de kjenner ikke til at samiske barn mangler et tilbud om spesialundervisning på eget språk.

– Denne problemstillingen har jeg ikke hørt. Vi har ikke hatt noen klagesaker som går på en slik problematikk, sier utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Finnmark, Trude Karikoski.

Ifølge Karikoski stiller ikke lovverket noe spesifikt krav om at samiske barn har rett til spesialundervisning på eget språk. Men dette behovet skal likevel vurderes i enkeltsaker.

– Spesialundervisningen skal vurderes opp mot læreplanene i de enkelte fag. Så er det opp til PP-tjeneste i de enkelte kommuner å vurdere hva som skal til for at skolebarna skal nå disse, sier hun.