– Nå er det Nord-Norges tur

Leder av Fellesforbundet, Jørn Eggum, mener det nå er Nord-Norges tur til å dra nytte av olje - og gassutvinning. En rapport fra samarbeidsorganet KonKraft som slippes i Bodø i dag, konkluderer med at olje- og gassutvinning i nord fint kan sameksistere med andre næringer. Eggum mener at olje og gass vil bli levert fra andre områder i verden med høyere utslipp av klimagasser om Norge faser ut produksjonen. KonKraft er en samarbeidsarena for Norsk olje og gass, Norsk Industri, Norges Rederiforbund og LO med forbundene Fellesforbundet og Industri Energi.