NRK Meny
Normal

– Myte at oppdrettsanlegg forurenser

Havbruksnæringa mener det er en myte at oppdrettsanlegg forurenser så mye og avviser store deler av kritikken fra fiskere i Tromsø-regionen.

Illustrasjon oppdrettsanlegg

Fiskarlaget ønsker lukkede oppdrettsanlegg.

Foto: Villa

– Jeg forstår at aktører som bruker kystsonen i dag, helst ikke ønsker at andre aktører skal komme inn, men det er nok en myte at havbruk forurenser veldig mye, sier Are Kvistad, kommunikasjonsdirektør i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening.

En ny kystsoneplan for Tromsø-regionen er under utvikling. Det er foreslått 12 nye oppdrettslokaliteter i kystsoneplanen. Fiskarlaget Nord godtar bare fem av dem, og det under tvil.

Fiskarlaget Nord

Paul Olaisen og Cecilie Rockwell vil ha «et føre var prinsipp» inn i kystsoneplanen.

Foto: Kristine Østvold / NRK

– Det er ingen kontroll med forurensning, bruk av lusemiddel, rømming eller arealbruk. Skal vi godta de fem lokalitetene så er det under forutsetning av at det startes et troverdig arbeid med å få dette inn i lukkede anlegg, sier leder av Tromsø fiskerlag, Paul Olaisen.

Are Kvistad mener fiskerlagets skepsis er unødvendig og viser til Fiskeridirektoratets siste undersøkelser som viser at 75,4 prosent av oppdrettsanleggene i Norge forurenser lite, forholdene rundt anleggene karakteriseres som meget gode.

Han forteller at det allerede er norske oppdrettere som tester ut lukkede anlegg.

– Men spør du meg, så tror jeg i det store og hele så vil produksjon av oppdrettsfisk langs norskekysten foregå i åpne løsninger for vi har en kyst som er veldig godt egnet til denne typen anlegg, sier Kvistad.