NRK Meny
Normal

– Mindreårige flyktninger får for lite omsorg og hjelp

Ungdomsrådet mener at enslige mindreårige flyktninger i Tromsø ikke får et godt nok tilbud.

Tromsø ungdomsråd

Nestleder i Tromsø Ungdomsråd, Astrid Johannessen, og Mikiele Mehary Baraki er bekymret for manglende tilbud til mindreårige flyktninger.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– Ungdomsrådet har tatt opp problemene rundt mindreårige flyktninger i møte med leder for flyktningtjenesten, barnevernet, og byråd for utdanning, Anna Amdal Fyhn (H). Ingenting har skjedd, og ansvaret ligger hos politikerne, sier nestleder i ungdomsrådet, Astrid Johannessen til NRK.

Bakgrunnen for henvendelsen er at flere av de mindreårige enslige flyktningene som bor i flyktningtjenestens bo- og oppfølgingstilbud Harmoni i Tromsø har tatt kontakt med ungdomsrådet.

– De forteller at de ikke får den omsorgen og oppfølgingen de trenger for å bli integrert i det norske samfunnet. Tidligere var de underlagt barnevernet, men nå er de kun knyttet opp mot flyktningtjenesten, sier Astrid Johannessen.

Hun legger til at vi her snakker om unge som har opplevd traumatiske ting i livet sitt, og kan ha både fysiske og mentale problemer de trenger hjelp til å bearbeide.

– Det må bli nasjonale retningslinjer for bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger. I dag er det den enkelte kommune som bestemmer hvilket tilbud flyktningene skal få.

Kjent det på kroppen

19 år gamle Mikiele Mehary Baraki kom som mindreårig enslig flyktning til Tromsø i 2012. Han mener også at de som bor på Harmoni ikke får et godt nok tilbud.

– Mange av oss har opplevelser vi trenger å få hjelp til å snakke om. Jeg mener vi på Harmoni ikke får den omsorgen og den oppfølgingen som skal til for å bli en del av det norske samfunnet.

Da Mikiele ble 18 år måtte han flytte ut av bofellesskapet etter at han fikk seg en deltidsjobb.

– Jeg måtte flytte ut fra Harmoni fordi de mente jeg ville klare meg selv. Jeg går første året på videregående, og må jobbe ved siden av for å klare meg. Jeg må i tillegg jobbe dobbelt så mye med lekser fordi jeg ikke kan norsk godt nok. Lån og stipend dekker ikke alt, sier Mikiele som ikke får noen økonomisk eller annen støtte fra det offentlige.

Han mener det er viktig å få oppfølging av voksne til man er ferdig med videregående skole.

Ingen kommentarer

Partiet Rødt har flere ganger bedt leder i Undervisning, – kultur og idrettskomiteen svare på hvilket tilbud flyktninger, og spesielt mindreårige enslige flyktninger i Tromsø får.

– Jeg prøver for tredje gang å få byråd Anna Amdal Fyhn til å svare på hvilket tilbud som gis, og hva statlige støtteordninger brukes til i forhold til flyktninger, sier politiker Elin Jørgensen.

Hun er, på lik linje Tromsø ungdomsråd, bekymret for flyktningene i Tromsø, og særlig de mindreårige.

Anna Amdal Fyhn

Byråd Anna Amdal Fyhn.

Foto: Trygve M. Andreassen / NRK

Byråd Anna Amdal Fyhn sier at Tromsø kommune holder på å gjennomgå hele driften til flyktningtjenesten.

– Jeg kan ikke svare på disse spørsmålene før den totale gjennomgangen, og noe mer kan ikke jeg si på nåværende tidspunkt, sier hun til NRK.

Enhetsleder for barnevern i Tromsø kommune, Elisabeth Kræmer sier følgende når NRK forteller om ungdomsrådets bekymring for unge mindreårige flyktningers tilbud i Tromsø:

– Problemstillingen var kjent for oss før ungdomsrådet tok opp saken, men utover det vil jeg ikke kommentere saken ytterligere.

– Flyktningtjenesten har driftet bofellesskap for enslige, mindreårige flyktninger helt siden 1992, sier enhetsleder for flyktningtjenesten i Tromsø kommune.

Han sier de har tett samarbeid med forebyggende helsetjeneste, og at flyktninghelsesøster går inn og gir tilbud til mindreårige flyktninger som har behov for hjelp.