NRK Meny

– Meningsløst mange rovdyr

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk mener det er meningsløst at Troms skal ha så mye rovdyr. Landsmøtet i organisasjonen ber Klima- og miljødepartementet endre rovdyrpolitikken og peker på at Troms har landets beste utmarksbeiter, men samtidig store tap av husdyr og tamrein til rovdyr. I mangel på naturlig vilt er gaupa helt avhengig av tamrein og sau for å overleve.